| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 206/XXVII/2012 Rady Gminy Konopiska

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Konopiska

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003 r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie  

Rada Gminy Konopiska uchwala, co następuje:  

§   1.   Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Gminy Konopiska”, zwany dalej „Regulaminem”, stanowiący załącznik do uchwały.  

§   2.   Traci moc uchwała Nr 304/XXXII/06 Rady Gminy Konopiska z   dnia 31 sierpnia 2006r. w   sprawie regulaminu utrzymania porządku i   czystości obowiązującego na terenie gminy Konopiska.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Konopiska  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Konopiska  


mgr inż.   Marcin   Poleszczuk

 


Załącznik do Uchwały Nr 206/XXVII/2012
Rady Gminy Konopiska
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »