| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/350/12 Rady Miasta Piekary Śląskie

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych , których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piekary Śląskie

Na podstawie art. 16 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.z 2011 r. Nr 5 poz.13, z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art.40 ust.1i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.)

Rada Miasta Piekary Śląskie
uchwala:

§ 1. Korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, stanowiących własność lub będących z zarządzie Miasta Piekary Śląskie jest odpłatne.

§ 2. Stawka opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych o których mowa w § 1 wynosi 0,05 zł brutto, za każde zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

§ 3. 1. Opłata pobierana jest miesięcznie. Stanowi iloczyn liczby zatrzymań w ciągu miesiąca oraz stawki jednostkowej za zatrzymanie na przystanku określonej w § 2.

2. Liczba zatrzymań na przystanku ustalana jest na podstawie rozkładu jazdy stanowiącego załącznik do zezwolenia, zaświadczenia lub potwierdzenia zgłoszenia przewozów , o których mowa w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym.

3. Opłaty miesięczne płatne są na podstawie faktury VAT wystawionej przez Gminę Piekary Śląskie w ciągu 14 dni od daty jej doręczenia na wskazany w fakturze rachunek bankowy.

4. Każda zmiana rozkładu jazdy jeśli skutkuje zmianą liczby zatrzymań środków transportowych na przystankach, wymaga powiadomienia Gminy Piekary Śląskie, celem aktualizacji wysokości opłaty miesięcznej.

§ 4. Nie pobiera się opłaty za zatrzymanie na przystankach na żądanie określonych w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piekary Śląskie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Piekary Śląskie


Krzysztof Seweryn


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/350/12
Rady Miasta Piekary Śląskie
z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wykaz przystanków na żądanie zlokalizowanych na terenie Miasta Piekary Śląskie, na których
zatrzymywanie się jest wolne od opłat.

Nazwa przystanku

Lokalizacja przystanku

Brzeziny Śląskie Bednorza x 2

ul.Bednorza osiedle domków jednorodzinnych

Brzeziny Śląskie Dom Kultury x 2

ul.Roździeńskiego

Dąbrówka Wielka Megaset x 2

ul.Sadowskiego w rejonie ul.Stalowej

Dąbrówka Wielka x 2

ul.Przyjaźni

Dąbrówka Wielka Rozalki x 2

ul.Sadowskiego

Dołki Szybowa x 2

ul.Sadowskiego w rejonie skrzyżowania z ul.Szybową

Kolonia Józefka Cmentarz x 2

ul.Papieża Jana Pawła II cmentarz

Kozłowa Góra Zapora x 2

ul.Brynicka

Szarlej Obwodnica x 2

ul.Bytomska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

FPA Group

Outsourcing księgowości, kadr i płac oraz usługi prawne i konsultingowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »