| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 165/XXI/2012 Rady Gminy Popów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Popów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r., poz. 391) oraz w   związku z   art. 10 ust. 1   ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), Rada Gminy Popów uchwala, co następuje:  

§ 1.  

1.   Określa się, że miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wnoszona przez właścicieli nieruchomości do końca miesiąca w   określonych miesiącach danego roku.  

2.   Termin wniesienia pierwszej opłaty, o   której mowa w   ust. 1   upływa w   dniu 31 lipca 2013 r. i   obejmuje okres od lipca 2013 r.  

3.   Wysokość miesięcznej stawki opłaty, o   której mowa w   ust. 1   określa odrębna uchwała.  

§ 2.  

Opłatę, o   której mowa w   §1 uiszcza się przelewem na rachunek bankowy Gminy Popów nr 08 8259 0004 2000 0000 0013 0003.  

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów.  

§ 4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013 r  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jakub   Deska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Inventage

Inventage jest międzynarodową firmą specjalizującą się w optymalizacji kosztów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »