| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 166/XXI/2012 Rady Gminy Popów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r., poz. 391) oraz w   związku z   art. 10 ust. 1   oraz art. 12 ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z   2011r. Nr 152, poz. 897z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Popów, w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Deklaracje, o   których mowa w   § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   sekretariacie Urzędu Gminy Popów - Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów pokój nr 12.  

2.   Z zastrzeżeniem ust. 3, pierwszą deklarację należy złożyć w   terminie do 31 marca 2013 roku.  

3.   Informacja o   terminach składania kolejnych deklaracji, jak również deklaracji składanych przez właścicieli zamieszkałych po dniu 31 marca 2013 roku zawarta jest w   objaśnieniach do deklaracji stanowiącej załącznik do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr 166/XXI/2012
Rady Gminy Popów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór deklaracji  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jakub   Deska

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Mateusz Ostrowski

Analityk rynku produktów bankowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »