| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 166/XXI/2012 Rady Gminy Popów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) w   związku z   art. 6n ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r., poz. 391) oraz w   związku z   art. 10 ust. 1   oraz art. 12 ustawy z   dnia 1   lipca 2011 r. o   zmianie ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z   2011r. Nr 152, poz. 897z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Popów, w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   1.   Deklaracje, o   których mowa w   § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w   sekretariacie Urzędu Gminy Popów - Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów pokój nr 12.  

2.   Z zastrzeżeniem ust. 3, pierwszą deklarację należy złożyć w   terminie do 31 marca 2013 roku.  

3.   Informacja o   terminach składania kolejnych deklaracji, jak również deklaracji składanych przez właścicieli zamieszkałych po dniu 31 marca 2013 roku zawarta jest w   objaśnieniach do deklaracji stanowiącej załącznik do uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  


Załącznik do Uchwały Nr 166/XXI/2012
Rady Gminy Popów
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Wzór deklaracji  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jakub   Deska

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Prawo i Logistyka

PrawoiLogistyka.pl to serwis tematyczny zajmujący się prawnymi aspektami działalności transportowej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »