| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 167/XXI/2012 Rady Gminy Popów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6k w   związku z   art. 6i pkt 1   i art. 6j ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r., poz. 391) Rada Gminy Popów uchwala, co następuje  

§ 1.  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Popów powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w   § 2.  

§ 2.  

Ustala się następujące miesięczne stawki opłat na osobę zamieszkałą na danej nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:  

1.   stawkę podstawową – w   wysokości – 10,00 zł, w   przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone i   odbierane w   sposób selektywny;  

2.   obniżoną stawkę opłaty – w   wysokości – 5,00 zł, w   przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny.  

§ 3.  

Z zastrzeżeniem § 5, uchwała podlega ogłoszeniu:  

1.   na tablicach informacyjnych w   sołectwach Gminy Popów;  

2.   na stronie internetowej Gminy Popów.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jakub   Deska

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Konstancja Gierba

Departament Prawa Pracy - kancelaria RK LEGAL

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »