| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 167/XXI/2012 Rady Gminy Popów

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6k w   związku z   art. 6i pkt 1   i art. 6j ust. 1   pkt 1   ustawy z   dnia 13 września 1996 roku o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jedn. Dz. U. z   2012 r., poz. 391) Rada Gminy Popów uchwala, co następuje  

§ 1.  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Popów powstającymi na zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w   § 2.  

§ 2.  

Ustala się następujące miesięczne stawki opłat na osobę zamieszkałą na danej nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:  

1.   stawkę podstawową – w   wysokości – 10,00 zł, w   przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone i   odbierane w   sposób selektywny;  

2.   obniżoną stawkę opłaty – w   wysokości – 5,00 zł, w   przypadku gdy odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny.  

§ 3.  

Z zastrzeżeniem § 5, uchwała podlega ogłoszeniu:  

1.   na tablicach informacyjnych w   sołectwach Gminy Popów;  

2.   na stronie internetowej Gminy Popów.  

§ 4.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Popów.  

§ 5.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Jakub   Deska

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Anna Sosnowska Kancelaria Radcy Prawnego

radca prawny, ekspert prawa pracy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »