| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/286/2012 Rady Gminy Psary

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   i art. 42 ustawy z   dnia 6   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) oraz art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz.U. z   2012r., poz. 391 z   późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji, określonych Uchwałą Nr XLVIII/381/2010 Rady Gminy Psary z   dnia 28 października 2010r. w   sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w   dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz.U.Woj.Śl. z   2011r. Nr 1, poz. 26) Rada Gminy Psary uchwala:  

§   1.   1) Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi płatną raz w   miesiącu w   terminie do 25 dnia każdego miesiąca.  

2) Ustalić kwartalny okres rozliczeniowy opłaty za gospodarowanie odpadami komunlanymi w   terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale.  

§   2.   Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok 2013, właściciel nieruchomości uiszcza poczynając od miesiąca lipca 2013r.  

§   3.   Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania na swój indywidualny rachunek w   Urzędzie Gminy za pośrednictwem Banku lub przelewem.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Psary.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013r.  


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz.U. z   2012r., poz. 391 z   późn. zm.), gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Zgodnie z   art. 10 ustawy z   dnia 1   lipca 2011r. w   sprawie zmiany ustawy o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z   2011r. Nr 152, poz. 897) w   celu wywiązania się z   przedmiotowego obowiązku Rada Gminy jest obowiązana podjąć, w   terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w   życie ustawy, uchwały w   sprawie terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Uchwała przewiduje, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będą uiszczane przez mieszkańców miesięcznie do 25 dnia każdego miesiąca. Natomiast okres rozliczeniowy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się kwartalny, w   terminie do 25 dnia miesiąca następującego po kwartale. Zgodnie z   zapisem uchwały Gmina rozpocznie świadczenie usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości od dnia 1   lipca 2013 roku, dlatego też trzeci kwartał tego roku będzie pierwszym terminem uiszczania przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Uchwała w   sprawie terminu, częstotliwości i   trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi akt prawa miejscowego i   jest podstawą do wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Psary od dnia 1   lipca 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Psary  


Jacenty   Kubica

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

MonsterPolska.pl

lider w sukcesywnym łączeniu ludzi z ich wymarzoną pracą

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »