| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/258/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2012 z dnia 30 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w wysokości 15,00 zł miesięcznie za osobę.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 9,80 zł miesięcznie za osobę.

§ 2. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika o niżej określonej pojemności:

1) 80l – 16,90 zł,

2) 120l – 23,40 zł,

3) 140l – 26,00 zł,

4) 240l – 33,80 zł,

5) 360l – 41,60 zł,

6) 660l – 58,50 zł,

7) 770l – 63,05 zł,

8) 1100l – 71,50 zł.

2. Ustala się niższe stawki opłat, o których mowa w ust. 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) 80l – 13,00 zł,

2) 120l – 18,00 zł,

3) 140l – 20,00 zł,

4) 240l – 26,00 zł,

5) 360l – 32,00 zł,

6) 660l – 45,00 zł,

7) 770l – 48,50 zł,

8) 1100l – 55,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Anna Wieczorek

Adwokat, autorka bloga DEWELOPERSKI.com

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »