| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/258/2012 Rady Miasta Radzionków

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, oraz ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2012 z dnia 30 września 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Rada Miasta Radzionków uchwala,
co następuje:

§ 1. 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustala się w wysokości 15,00 zł miesięcznie za osobę.

2. Ustala się niższą stawkę opłaty, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 9,80 zł miesięcznie za osobę.

§ 2. 1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się stawkę opłaty za jednorazowe opróżnienie pojemnika o niżej określonej pojemności:

1) 80l – 16,90 zł,

2) 120l – 23,40 zł,

3) 140l – 26,00 zł,

4) 240l – 33,80 zł,

5) 360l – 41,60 zł,

6) 660l – 58,50 zł,

7) 770l – 63,05 zł,

8) 1100l – 71,50 zł.

2. Ustala się niższe stawki opłat, o których mowa w ust. 1, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

1) 80l – 13,00 zł,

2) 120l – 18,00 zł,

3) 140l – 20,00 zł,

4) 240l – 26,00 zł,

5) 360l – 32,00 zł,

6) 660l – 45,00 zł,

7) 770l – 48,50 zł,

8) 1100l – 55,00 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Dariusz Wysypoł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »