| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/343/2012 Rady Gminy Rudziniec

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach oraz po  konsultacjach z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

Rada Gminy Rudziniec uchwala,

co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec, stanowiący załącznik do nin. uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XL/404/06 Rady Gminy Rudziniec z dnia 28 lutego 2006 r. w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rudziniec.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rudziniec.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Józef Krzemień


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/343/2012
Rady Gminy Rudziniec
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Krzysztof Wiśniewski

Doradca podatkowy w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »