| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Żory; Wojewody Śląskiego

z dnia 8 lutego 2013r.

do porozumienia nr 2 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Żory prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) i art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Wojewoda Śląski – Zygmunt Łukaszczyk

oraz

Gmina Żory reprezentowana przez Prezydenta Miasta Żory Waldemara Socha

zmieniają Porozumienie, o którym mowa powyżej, w następujący sposób:

§ 1. 1. W § 1 Porozumienia ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zabytków znajdujących się na terenie układu urbanistycznego miasta Żory, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 585/66 z dnia 16 lutego 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory, oraz w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, obiektów stanowiących własność Powiatu lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 53 ust. 4 pkt 2 i art. 64 ust. 1),.

2. W § 1 Porozumienia ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być w prowadzone w tym zabytku w stosunku do obiektów objętych ochroną konserwatorską z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 27),.

3. W § 1 Porozumienia dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Udzielanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wyłącznie w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Żory, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 585/66 z dnia 16 lutego 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 36 ust. 1 pkt 1),.

4. W § 1 Porozumienia dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

6. Udzielanie pozwoleń na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Żory, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 585/66 z dnia 16 lutego 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa , układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 36 ust. 1 pkt 2),.

5. W § 1 Porozumienia dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

7. Udzielanie pozwoleń na dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wyłącznie w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Żory, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 585/66 z dnia 16 lutego 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 36 ust. 1 pkt 8),.

6. W § 1 Porozumienia dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

8. Udzielanie pozwoleń na zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku wyłącznie w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Żory, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 585/66 z dnia 16 lutego 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa , układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 36 ust. 1 pkt 9),.

7. W § 1 Porozumienia dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

9. Udzielanie pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam, oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust.1, wyłącznie w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Żory, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 585/66 z dnia 16 lutego 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 36 ust. 1 pkt 10),.

8. W § 1 Porozumienia dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

10. Udzielanie pozwoleń na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru wyłącznie w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Żory, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 585/66 z dnia 16 lutego 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 36 ust. 1 pkt 11),.

9. W § 1 Porozumienia dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

11. Wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac i innych działań przy zabytku wykonywanych bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniach wydawanych na podstawie § 1 ust. 2-10 niniejszego porozumienia, w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Żory, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 585/66 z dnia 16 lutego 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa , układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 43),.

10. W § 1 Porozumienia dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

12. Wydawanie decyzji wynikających z wydania decyzji na podstawie § 1 ust. 10, w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Żory, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 585/66 z dnia 16 lutego 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 44),.

11. W § 1 Porozumienia dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

13. Wydawanie decyzji w związku z pozwoleniami wydawanymi na podstawie § 1 ust. 2-10 niniejszego porozumienia oraz w wypadku prac i innych działań przy zabytku wykonywanych bez pozwolenia, w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Żory, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 585/66 z dnia 16 lutego 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 45)..

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Zygmunt Łukaszczyk

PREZYDENT MIASTA ŻORY


Waldemar Socha

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Olga Rzycka

Coach, trener, psycholog

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »