| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 1 Prezydenta Miasta Żory; Wojewody Śląskiego

z dnia 8 lutego 2013r.

do porozumienia nr 2 z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie powierzenia przez Wojewodę Śląskiego Gminie Żory prowadzenia niektórych zadań z zakresu sprawowanej ochrony zabytków

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206) i art. 96 ust. 2 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami)

Wojewoda Śląski – Zygmunt Łukaszczyk

oraz

Gmina Żory reprezentowana przez Prezydenta Miasta Żory Waldemara Socha

zmieniają Porozumienie, o którym mowa powyżej, w następujący sposób:

§ 1. 1. W § 1 Porozumienia ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zabytków znajdujących się na terenie układu urbanistycznego miasta Żory, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 585/66 z dnia 16 lutego 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory, oraz w odniesieniu do obszarów i obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków, obiektów stanowiących własność Powiatu lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 53 ust. 4 pkt 2 i art. 64 ust. 1),.

2. W § 1 Porozumienia ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. przedstawianie, w formie pisemnej, zaleceń konserwatorskich określających sposób korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakres dopuszczalnych zmian, które mogą być w prowadzone w tym zabytku w stosunku do obiektów objętych ochroną konserwatorską z wyłączeniem zabytków wpisanych indywidualnie do rejestru zabytków, układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 27),.

3. W § 1 Porozumienia dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

5. Udzielanie pozwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru wyłącznie w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Żory, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 585/66 z dnia 16 lutego 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 36 ust. 1 pkt 1),.

4. W § 1 Porozumienia dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

6. Udzielanie pozwoleń na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Żory, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 585/66 z dnia 16 lutego 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa , układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 36 ust. 1 pkt 2),.

5. W § 1 Porozumienia dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

7. Udzielanie pozwoleń na dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wyłącznie w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Żory, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 585/66 z dnia 16 lutego 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 36 ust. 1 pkt 8),.

6. W § 1 Porozumienia dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

8. Udzielanie pozwoleń na zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego zabytku wyłącznie w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Żory, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 585/66 z dnia 16 lutego 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa , układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 36 ust. 1 pkt 9),.

7. W § 1 Porozumienia dodaje się ust. 9 w brzmieniu:

9. Udzielanie pozwoleń na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urządzeń technicznych, tablic, reklam, oraz napisów, z zastrzeżeniem art. 12 ust.1, wyłącznie w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Żory, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 585/66 z dnia 16 lutego 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 36 ust. 1 pkt 10),.

8. W § 1 Porozumienia dodaje się ust. 10 w brzmieniu:

10. Udzielanie pozwoleń na podejmowanie innych działań, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru wyłącznie w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Żory, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 585/66 z dnia 16 lutego 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 36 ust. 1 pkt 11),.

9. W § 1 Porozumienia dodaje się ust. 11 w brzmieniu:

11. Wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac i innych działań przy zabytku wykonywanych bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniach wydawanych na podstawie § 1 ust. 2-10 niniejszego porozumienia, w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Żory, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 585/66 z dnia 16 lutego 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa , układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 43),.

10. W § 1 Porozumienia dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

12. Wydawanie decyzji wynikających z wydania decyzji na podstawie § 1 ust. 10, w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Żory, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 585/66 z dnia 16 lutego 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 44),.

11. W § 1 Porozumienia dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

13. Wydawanie decyzji w związku z pozwoleniami wydawanymi na podstawie § 1 ust. 2-10 niniejszego porozumienia oraz w wypadku prac i innych działań przy zabytku wykonywanych bez pozwolenia, w odniesieniu do układu urbanistycznego miasta Żory, wpisanego do rejestru zabytków decyzją Nr 585/66 z dnia 16 lutego 1966 roku, z wyłączeniem obiektów indywidualnie wpisanych do rejestru zabytków oraz stanowiących własność Gminy lub Skarbu Państwa, układów zieleni zabytkowej oraz zabytków techniki, jak również z wyłączeniem prac ziemnych prowadzonych na terenie staromiejskiego układu urbanistycznego miasta Żory (art. 45)..

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

WOJEWODA ŚLĄSKI


Zygmunt Łukaszczyk

PREZYDENT MIASTA ŻORY


Waldemar Socha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »