| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/133/2013 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Gminy Bojszowy uchwala

§ 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Bojszowy oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową.

§ 2. 1. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych, Gmina Bojszowy zapewnia, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, podstawienie i odbiór dodatkowego pojemnika o określonej pojemności oraz zagospodarowanie zgromadzonych w nim odpadów.

2. Określa się następujące stawki opłat za usługi, o których mowa w ust. 1.

o pojemności   120 l -   22 zł

o pojemności   240 l -   36 zł

o pojemności   1100l -   76 zł.

§ 3. 1. Gmina Bojszowy zapewnia w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlano-remontowe z remontów przeprowadzonych we własnym zakresie oraz zagospodarowanie tych odpadów.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 zależy od pojemności kontenera i wynosi za:

1) kontener KP 7 m3 - (załadunek do 1 Mg) - 155 zł

2) gruzownik 3,5 m3 - (załadunek do 5 Mg) – 170 zł

3) gruzownik 6,0 m3 - (załadunek do 10 Mg) - 325 zł

4) do powyższych kwot naliczona zostanie opłata za składowanie odpadów w wysokości 34,79 zl/Mg – czysty gruz lub 68,04 zl/Mg – gruz zmieszany.

§ 4. W przypadku niewystawienia pojemników w dniu wyznaczonym w harmonogramie, np. z uwagi na nieobecność osób zamieszkujących daną nieruchomość, gmina Bojszowy zapewnia w zamian za uiszczoną opłatę odbiór odpadów w jednym wyznaczonym dniu poza obowiązującym harmonogramem.

§ 5. O zamiarze skorzystania z usług, o których mowa w § 2, 3 i 4 właściciel nieruchomości informuje gminę telefonicznie lub pisemnie: faksem lub elektronicznie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01.07.2013r.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SANPRO

Doradztwo personalne, rekrutacja, organizacja zatrudnienia

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »