| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/133/2013 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw. z art. 6 r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji społecznych

Rada Gminy Bojszowy uchwala

§ 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Bojszowy oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową.

§ 2. 1. W przypadku krótkotrwałego zwiększenia ilości zmieszanych odpadów komunalnych, Gmina Bojszowy zapewnia, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, podstawienie i odbiór dodatkowego pojemnika o określonej pojemności oraz zagospodarowanie zgromadzonych w nim odpadów.

2. Określa się następujące stawki opłat za usługi, o których mowa w ust. 1.

o pojemności   120 l -   22 zł

o pojemności   240 l -   36 zł

o pojemności   1100l -   76 zł.

§ 3. 1. Gmina Bojszowy zapewnia w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, podstawienie i odbiór kontenera przeznaczonego na odpady budowlano-remontowe z remontów przeprowadzonych we własnym zakresie oraz zagospodarowanie tych odpadów.

2. Opłata, o której mowa w ust. 1 zależy od pojemności kontenera i wynosi za:

1) kontener KP 7 m3 - (załadunek do 1 Mg) - 155 zł

2) gruzownik 3,5 m3 - (załadunek do 5 Mg) – 170 zł

3) gruzownik 6,0 m3 - (załadunek do 10 Mg) - 325 zł

4) do powyższych kwot naliczona zostanie opłata za składowanie odpadów w wysokości 34,79 zl/Mg – czysty gruz lub 68,04 zl/Mg – gruz zmieszany.

§ 4. W przypadku niewystawienia pojemników w dniu wyznaczonym w harmonogramie, np. z uwagi na nieobecność osób zamieszkujących daną nieruchomość, gmina Bojszowy zapewnia w zamian za uiszczoną opłatę odbiór odpadów w jednym wyznaczonym dniu poza obowiązującym harmonogramem.

§ 5. O zamiarze skorzystania z usług, o których mowa w § 2, 3 i 4 właściciel nieruchomości informuje gminę telefonicznie lub pisemnie: faksem lub elektronicznie.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bojszowy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 01.07.2013r.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Invado Sp. z o.o.

Producent stolarki drzwiowej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »