| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/135/2012 Rady Gminy Chełm Śląski

z dnia 13 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 oraz art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) w związku z art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012r., poz. 391 t.j.), rozp. Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji

Rada Gminy Chełm Śląski  uchwala :

§ 1. Określić wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania :

a) sprawnego pod względem technicznym specjalistycznego sprzętu  asenizacyjnego niezbędnego do  świadczenia usług, spełniającego wymogi ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bezpieczeństwa i higieny pracy ;

b) nieruchomości będącej zapleczem technicznym, spełniającym wymogi ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposażonym w miejsca garażowe z punktem napraw oraz bieżącej obsługi pojazdów, miejsce do czyszczenia i dezynfekcji pojazdów,

c) potencjału kadrowego, finansowego i technicznego do prowadzenia odpowiedniej ewidencji i dokumentacji związanej z zawieraniem umów i sporządzaniem sprawozdań w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi, które :

a) spełniają wymagania określone w rozporządzeniu  Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U.Nr 193, poz.1617) oraz z dnia 17 października 2002r. w sprawie warunków wprowadzania nieczystści ciekłych stacji zlewnej (Dz.U.Nr 188 poz.1576);

b) oznakowane są nazwą firmy , nr telefonu lub logo firmy w sposób widoczny i trwały, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy;

c) są szczelne, o nadwoziu uniemożliwiającym zanieczyszczanie nieczystościami ciekłymi podczas napełniania,trasy przejazdu oraz opróżniania;

d) posiadają ważne badania techniczne.

3. Ponadto przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować:

a) odbiór nieczystości ciekłych przez stacje zlewne,

b) korzystanie z usług firm specjalistycznych prowadzących działalność w zakresie mycia i dezynfekcji oraz napraw pojazdów w przypadku braku posiadania wydzielonych miejsc oraz warsztatów naprawczych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełm Śląski.

§ 3. Traci moc uchwala Rady Gminy Chełm Śląski nr XXXV/181/2010 z dnia 11.02.2010r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Chełm Śląski.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Plewnia

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Majewska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »