| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/153/2012 Rady Miasta Imielin

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012.391 t.j.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j.t. Dz.U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Imielin Nr IV/18/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku

Rada Miasta Imielin

u c h w a l a:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Imielin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną dodatkową opłatę.

2. Dodatkową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości  uiszczał będzie za:

a) podstawienie i odbiór kontenera lub worka z tkaniny polipropylenowej przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych we własnym zakresie oraz za zagospodarowanie tych odpadów,

b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych ponad normę przewidzianą dla danej nieruchomości, zgromadzonych w worku o pojemności 120 l z folii LDPE,

c) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w worku o pojemności 120 l z folii LDPE,

d) udostępnienie właściwego pojemnika lub kontenera do gromadzenia odpadów zmieszanych.

§ 2. 1. Opłata za podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe uzależniona będzie od pojemności kontenera i wynosi:

a) kontener 3,5 m³ - 326 zł

b) kontener 5,5 m³ - 460 zł

2. Opłata za odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w worku z tkaniny polipropylenowej o pojemności 1 m³ wynosi 90,00 zł.

3. Opłata za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w worku o pojemności 120 l odbieranym zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych, wynosi 15 zł.

4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych segregowanych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w worku o pojemności 120 l, wynosi 7,00 zł.

5. Opłata miesięczna za udostępnienie właściwego pojemnika lub kontenera wynosi za:

a) pojemniki o pojemności 60-360 l - 2,50 zł

b) pojemniki o pojemności 660-1100 l - 16 zł

c) kontener o pojemności 7000 l - 66 zł

6. Zapotrzebowanie na usługi wymienione w § 1 ust. 2 zgłaszane będzie przedsiębiorcy odbierającemu odpady.

7. Przedsiębiorca odbierający odpady odpowiedzialny będzie  za dostarczenie kontenerów na odpady budowlane i remontowe, udostępnienie worków na odpady a także za zagospodarowanie odpadów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant Sp. z o.o.

Producent kompletnych rozwiązań systemów grzewczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »