| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/153/2012 Rady Miasta Imielin

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2012.391 t.j.), art. 4 ust. 1, art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 roku o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych ( j.t. Dz.U. z 2011 roku Nr 197, poz. 1172 z późn.zm.), po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Imielin Nr IV/18/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku

Rada Miasta Imielin

u c h w a l a:

§ 1. 1. Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta Imielin i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną dodatkową opłatę.

2. Dodatkową opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości  uiszczał będzie za:

a) podstawienie i odbiór kontenera lub worka z tkaniny polipropylenowej przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe z remontów prowadzonych we własnym zakresie oraz za zagospodarowanie tych odpadów,

b) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych ponad normę przewidzianą dla danej nieruchomości, zgromadzonych w worku o pojemności 120 l z folii LDPE,

c) odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych segregowanych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne w worku o pojemności 120 l z folii LDPE,

d) udostępnienie właściwego pojemnika lub kontenera do gromadzenia odpadów zmieszanych.

§ 2. 1. Opłata za podstawienie i odbiór kontenera na odpady budowlane i rozbiórkowe uzależniona będzie od pojemności kontenera i wynosi:

a) kontener 3,5 m³ - 326 zł

b) kontener 5,5 m³ - 460 zł

2. Opłata za odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w worku z tkaniny polipropylenowej o pojemności 1 m³ wynosi 90,00 zł.

3. Opłata za odbiór odpadów komunalnych zmieszanych w worku o pojemności 120 l odbieranym zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów zmieszanych, wynosi 15 zł.

4. Opłata za odbiór odpadów komunalnych segregowanych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w worku o pojemności 120 l, wynosi 7,00 zł.

5. Opłata miesięczna za udostępnienie właściwego pojemnika lub kontenera wynosi za:

a) pojemniki o pojemności 60-360 l - 2,50 zł

b) pojemniki o pojemności 660-1100 l - 16 zł

c) kontener o pojemności 7000 l - 66 zł

6. Zapotrzebowanie na usługi wymienione w § 1 ust. 2 zgłaszane będzie przedsiębiorcy odbierającemu odpady.

7. Przedsiębiorca odbierający odpady odpowiedzialny będzie  za dostarczenie kontenerów na odpady budowlane i remontowe, udostępnienie worków na odpady a także za zagospodarowanie odpadów.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 01 lipca 2013 roku.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Grzegorz Wróbel

doradca, interim manager PM Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »