| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/154/2012 Rady Miasta Imielin

z dnia 28 listopada 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( j.t. Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.), w związku z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U.2012.391 t.j.), rozp. Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Imielin Nr IV/18/2011 z dnia 31 stycznia 2011 roku,

Rada Miasta Imielin
u c h w a l a:

§ 1. Określić wymagania dla przedsiębiorców ubiegających się o udzielenie zezwolenia na opróźnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych:

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do posiadania:

a) sprawnego pod względem technicznym specjalistycznego sprzętu asenizacyjnego niezbędnego do świadczenia usług, spełniającego wymogi ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bezpieczeństwa i higieny pracy,

b) nieruchomości będącej zapleczem technicznym, spełniającym wymogi ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bezpieczeństwa i higieny pracy, wyposażonym w miejsca garażowe z punktem napraw oraz bieżącej obsługi pojazdów, miejsce do czyszczenia i dezynfekcji pojazdów,

c) potencjału kadrowego, finansowego i technicznego do prowadzenia odpowiedniej ewidencji i dokumentacji związanej z zawieraniem umów i sporządzaniem sprawozdań w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

2. Przedsiębiorca zobowiązany jest do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi, które:

a) spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 roku w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617) oraz z dnia 17 października 2002 roku w sprawie warunków wprowadzania nieczystości ciekłych do stacji zlewnej ( Dz.U. Nr 188, poz. 1576),

b) oznakowane są nazwą firmy, nr telefonu lub logo firmy, w sposób widoczny i trwały, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy,

c) są szczelne, o nadwoziu uniemożliwiającym zanieczyszczanie nieczystościami ciekłymi podczas napełniania, trasy przejazdu oraz opróżniania,

d) posiadają ważne badania techniczne.

3. Ponadto przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować:

a) odbiór nieczystości ciekłych przez stacje zlewne,

b) korzystanie z usług firm specjalistycznych prowadzących działalność w zakresie mycia i dezynfekcji oraz napraw pojazdów w przypadku braku posiadania wydzielonych miejsc oraz warsztatów naprawczych.

§ 2. Uchyla się § 2 pkt II Uchwały Nr XLVI/208/2010 Rady Miasta Imielin z dnia 31 sierpnia 2010 roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Imielin.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Imielin


Bernadeta Ficek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Mariusz Jarosz

specjalista ds. controllingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »