| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/234/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 18 stycznia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6   k   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391ze zm.), art.4   ust.1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)   Rada Gminy Lelów  

uchwala  

§   1.   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli   nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w   art. 6   j ust.2 ustawy z   dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, zgodnie z   którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.  

2.   Podstawą do ustalenia wielkości gospodarstwa będzie deklaracja o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.  

3.   Wzór deklaracji, o   której mowa w   ust. 2   określa odrębna uchwała.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »