| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/234/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 18 stycznia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt. 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6   k   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz. 391ze zm.), art.4   ust.1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)   Rada Gminy Lelów  

uchwala  

§   1.   1.   Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli   nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w   art. 6   j ust.2 ustawy z   dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, zgodnie z   którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszona będzie od gospodarstwa domowego.  

2.   Podstawą do ustalenia wielkości gospodarstwa będzie deklaracja o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składana przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy.  

3.   Wzór deklaracji, o   której mowa w   ust. 2   określa odrębna uchwała.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

widoczni.com

Agencja marketingu internetowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »