| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/235/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 18 stycznia 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lelów

Na podstawie art.18 ust. 2   pkt.15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6l ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz.391 ze zm.)  
Rada Gminy Lelów  

uchwala:  

§   1.   1.   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości bez wezwania, raz na miesiąc, w   terminie do 15 dnia każdego miesiąca.  

2.   Wysokość stawki opłaty, o   której mowa w   ust. 1   określa odrębna uchwała.  

§   2.   Opłata, o   której mowa w   §1 ust.1 wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości na rachunek bankowy Gminy Lelów.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Integra Consulting Poland

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »