| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/237/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 18 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lelów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),art. 6k ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz.391 ze zm.)   Rada Gminy Lelów  

uchwala:  

§   1.   1.   W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)   od małych gospodarstw domowych (do 2   osób) w   wysokości 15 zł  

2)   od średnich gospodarstw domowych (od 3   do 5   osób) w   wysokości 25 zł  

3)   od dużych gospodarstw domowych (od 6   osób i   więcej) w   wysokości 35 zł  

2.   Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:  

1)   120 l – 20 zł  

2)   140 l – 25 zł  

3)   240 l - 35 zł  

4)   1100 l – 65 zł  

5)   4500 l – 350 zł  

6)   7000 l – 500 zł  

7)   za worek 120 l na zmieszane odpady komunalne – 15 zł  

§   2.   1.   W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)   od małych gospodarstw domowych (do 2   osób) w   wysokości 25 zł  

2)   od średnich gospodarstw domowych (od 3   do 5   osób) w   wysokości 40 zł  

3)   od dużych gospodarstw domowych (od 6   osób i   więcej) w   wysokości 55 zł  

2.   Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:  

1)   120 l - 32 zł  

2)   140 l - 40 zł  

3)   240 l - 56 zł  

4)   1100 l - 100 zł  

5)   4500 l - 560 zł  

6)   7000 l - 800 zł  

7)   za worek 120 l na zmieszane odpady komunalne – 25 zł  

§   3.   W przypadku nieruchomości o   charakterze mieszanym tj. w   części nieruchomości zamieszkałych i   w części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z   §1 i   2.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

SI-Consulting Sp. z o.o.

Kompleksowe rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »