| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/237/2013 Rady Gminy Lelów

z dnia 18 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Lelów

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt.15, art. 40 ust.1, art. 41 ust.1 oraz art. 42 ustawy z   dnia 8   marca 1990 roku o   samorządzie gminnym (Dz. U   z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),art. 6k ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t. j. Dz. U. z   2012 r. poz.391 ze zm.)   Rada Gminy Lelów  

uchwala:  

§   1.   1.   W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)   od małych gospodarstw domowych (do 2   osób) w   wysokości 15 zł  

2)   od średnich gospodarstw domowych (od 3   do 5   osób) w   wysokości 25 zł  

3)   od dużych gospodarstw domowych (od 6   osób i   więcej) w   wysokości 35 zł  

2.   Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:  

1)   120 l – 20 zł  

2)   140 l – 25 zł  

3)   240 l - 35 zł  

4)   1100 l – 65 zł  

5)   4500 l – 350 zł  

6)   7000 l – 500 zł  

7)   za worek 120 l na zmieszane odpady komunalne – 15 zł  

§   2.   1.   W przypadku, gdy odpady komunalne nie są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:  

1)   od małych gospodarstw domowych (do 2   osób) w   wysokości 25 zł  

2)   od średnich gospodarstw domowych (od 3   do 5   osób) w   wysokości 40 zł  

3)   od dużych gospodarstw domowych (od 6   osób i   więcej) w   wysokości 55 zł  

2.   Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:  

1)   120 l - 32 zł  

2)   140 l - 40 zł  

3)   240 l - 56 zł  

4)   1100 l - 100 zł  

5)   4500 l - 560 zł  

6)   7000 l - 800 zł  

7)   za worek 120 l na zmieszane odpady komunalne – 25 zł  

§   3.   W przypadku nieruchomości o   charakterze mieszanym tj. w   części nieruchomości zamieszkałych i   w części nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z   §1 i   2.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierz się Wójtowi Gminy Lelów.  

§   5.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązywania od dnia 1   lipca 2013 r.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Lelów  


Andrzej   Dragański

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »