| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 293/XXVIII/2013 Rady Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 24 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 30/V/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 lutego 2011 roku poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 i art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2010r Nr 95, poz. 613 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006r Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 z późn. zm.) w zw. z art. 9, art. 28 § 4 i art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.),

Rada Miasta i Gminy

Szczekociny

uchwala:

§ 1. W Uchwale Nr 30/V/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa dokonuje się następującej zmiany:

1. § 2 pkt. 1 otrzymuje brzmienie: Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1 podatków i opłat:

1. inkasentami podatków i opłat, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 3 są sołtysi na terenie swojego sołectwa, t.j.:

Lp.

Inkasenci

Nazwa sołectwa

1

2

3

1

Jerzy Pasek

Bonowice

2

Bohdan Sowa

Brzostek

3

Jan Miszczyk

Bógdał

4

Anna Kwiecień

Chałupki

5

Aleksandra Gwiazda

Drużykowa

6

Rafał Chabierski

Goleniowy

7

Grzegorz Baran

Grabiec

8

Andrzej Szymczyk

Gustawów- Małachów

9

Zdzisław Ptaszek

Ołudza

10

Władysław Warzecha

Przyłęk

11

Barbara Harazińska

Rędziny

12

Anna Seweryn

Rokitno

13

Radosław Bielanowicz

Siedliska

14

Bogusław Krzętowski

Starzyny

15

Marianna Majchrzak

Szyszki -Łąkietka

16

Jarosław Szlęk

Tęgobórz

17

Marek Kania

Wólka Ołudzka

18

Aleksander Stępień

Wólka Starzyńska

2. § 6 otrzymuje brzmienie: Ustala się wynagrodzenie za inkaso od sumy zainkasowanych i terminowo przekazanych do  Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, podatków pobranych w wysokości:

Lp.

Inkasenci

Procent od zebranej kwoty

1

2

3

1

Jerzy Pasek

9 %

2

Bohdan Sowa

9 %

3

Jan Miszczyk

14 %

4

Anna Kwiecień

14 %

5

Aleksandra Gwiazda

9 %

6

Rafał Chabierski

9 %

7

Grzegorz Baran

9 %

8

Andrzej Szymczyk

14 %

9

Zdzisław Ptaszek

9 %

10

Władysław Warzecha

9 %

11

Barbara Harazińska

14 %

12

Anna Seweryn

9 %

13

Radosław Bielanowicz

9 %

14

Bogusław Krzętowski

9 %

15

Marianna Majchrzak

14 %

16

Jarosław Szlęk

9 %

17

Marek Kania

9 %

18

Aleksander Stępień

9 %

1. do 30 kwietnia po upływie terminu płatności I raty podatku

2. do 30 czerwca po upływie terminu płatności II raty podatku

3. do 31 października po upływie terminu płatności III raty podatku

4. do 31 grudnia po upływie terminu płatności IV raty podatku.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczekociny.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 249/XXIV/2012 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 20 września 2012 roku w sprawie zmiany UCHWAŁY Nr 30/V/2011 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 24 lutego 2011 roku poboru podatków i opłat w drodze inkasa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Szczekociny


mgr Teresa Niechciał

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »