| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVIII/341/13 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 16 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały Nr L/372/06 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z   2001 r., Nr 142, poz. 1591 z   pózn. zm.) oraz art. 50 ust. 6   ustawy z   dnia 12 marca 2004 r. o   pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z   2009 r. Nr 175, poz. 1362 z   późń.zm.) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi i   podmiotami, o   których mowa w   art. 3   ust. 3   ustawy z   dnia 24 kwietnia 2003r. o   działalności pożytku publicznego i   o   wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z   2010 r., Nr 234, poz. 1536)  

Rada Miejska w   Świętochłowicach uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr L/372/06 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 22 czerwca 2006 r.  
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i   ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze  
i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z   wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych dla osób z   zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania wprowadza się następującą zmianę:  

w §1 dodaje się ust. 4   w brzmieniu:  

4.   Obowiązek ponoszenia opłat określony w   niniejszym paragrafie w   ust. 1   pkt 2   nie dotyczy osób korzystających z   usług opiekuńczych świadczonych w   ramach projektów realizowanych i   finansowanych ze środków zewnętrznych .

§   2.   Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Świętochłowicach  


Marek   Palka

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »