| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/293/2012 Rady Miejskiej w Toszku

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Toszek

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012r., poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w   Gliwicach oraz po przeprowadzeniu konsultacji, Rada Miejska w   Toszku uchwala:  

§   1.  

Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta i   Gminy Toszek, stanowiący załącznik nr 1   do uchwały.  

§   2.  

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w   Toszku nr XXXVI/362/06 z   dnia 30 maja 2006r. z   późn. zm. w   sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta i   Gminy Toszek .  

§   3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Toszka.  

§   4.  

Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Toszku  


Ireneusz   Kokoszka

 


Załącznik do Uchwały Nr XXVII/293/2012
Rady Miejskiej w Toszku
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie

W związku ze zmianą ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach zgodnie z   art. 4   Rada Gminy, po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ma obowiązek uchwalić w   drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, regulamin utrzymania czystości i   porzadku na terenie gminy . W   związku z   powyższym opracowany został projekt uchwały w   sprawie przyjecia regulaminu utrzymania czystości i   porzadku na terenie Miasta i   Gminy Toszek.  

Ustawa zobowiązuje Rady Gmin do dostosowania regulaminu utrzymania czystości i   porządku w   gminie do zapisów Planu Gospodarki Odpadami Województwa Śląskiego. Obowiązująca uchwała w   sprawie wprowadzenia Regulaminu utrzymania czystości i   porządku na terenie Miasta i   Gminy Toszek  Nr XXXVI/362/06  Rady Miejskiej w   Toszku z   dnia 30 maja 2006 r., w   wyniku wprowadzenia zmian w   ustawie nie spełnia wymogów, dlatego niezbędne było podjęcie nowej uchwały.  

Załaczony projekt uchwały uwzględnia aktualizację przepisów w   zakresie utrzymania czystości i   porządku w   gminie.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Pietrusiński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »