| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 254/XXI/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz., 391)

Rada Miejska w Woźnikach

uchwala:

§ 1.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełnić następujące wymagania:

1. Złożyć oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w w/w zakresie.

2. Posiadać atestowane urządzenia i sprzęt do wyłapywania bezdomnych zwierząt, które nie będą powodować zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, jak również nie będą zadawały cierpienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).

3. Posiadać środki transportu przeznaczone do przewozu zwierząt, spełniające wymagania zawarte w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) oraz potwierdzić posiadanie w/w środków odpowiednimi dokumentami, a w szczególności umową kupna – sprzedaży, najmu, fakturą lub dowodem rejestracyjnym pojazdu.

4. Spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzenia działalności w zakresie wnioskowanego zezwolenia.

§ 2.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, powinien spełnić następujące wymagania:

1. Złożyć oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w w/w zakresie.

2. Posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1 i potwierdzić powyższe stosownym dokumentem, np. odpis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy itp.

3. Posiadać zadaszony obiekt z odpowiednio wydzielonymi boksami, w którym będą przebywać bezdomne zwierzęta.

4. Posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

5. Prowadzić w/w działalność w miejscu ogrodzonym.

6. Spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzenia działalności w zakresie wnioskowanego zezwolenia.

§ 3.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien spełnić następujące wymagania:

1. Złożyć oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w w/w zakresie.

2. Posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1 i potwierdzić powyższe stosownym dokumentem, np. odpis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy itp.

3. Posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Prowadzić w/w działalność w miejscu ogrodzonym.

5. Posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem.

6. Posiadać środki techniczne i urządzenia umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

7. Spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzenia działalności w zakresie wnioskowanego zezwolenia.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »