| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 254/XXI/2012 Rady Miejskiej w Woźnikach

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 7 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz., 391)

Rada Miejska w Woźnikach

uchwala:

§ 1.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien spełnić następujące wymagania:

1. Złożyć oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w w/w zakresie.

2. Posiadać atestowane urządzenia i sprzęt do wyłapywania bezdomnych zwierząt, które nie będą powodować zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt, jak również nie będą zadawały cierpienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz.U. z 1998 r. Nr 116, poz. 753).

3. Posiadać środki transportu przeznaczone do przewozu zwierząt, spełniające wymagania zawarte w art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.) oraz potwierdzić posiadanie w/w środków odpowiednimi dokumentami, a w szczególności umową kupna – sprzedaży, najmu, fakturą lub dowodem rejestracyjnym pojazdu.

4. Spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzenia działalności w zakresie wnioskowanego zezwolenia.

§ 2.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, powinien spełnić następujące wymagania:

1. Złożyć oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w w/w zakresie.

2. Posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1 i potwierdzić powyższe stosownym dokumentem, np. odpis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy itp.

3. Posiadać zadaszony obiekt z odpowiednio wydzielonymi boksami, w którym będą przebywać bezdomne zwierzęta.

4. Posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i wymaganiami weterynaryjnymi dla prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt.

5. Prowadzić w/w działalność w miejscu ogrodzonym.

6. Spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzenia działalności w zakresie wnioskowanego zezwolenia.

§ 3.

Przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, powinien spełnić następujące wymagania:

1. Złożyć oświadczenie o prowadzonej działalności gospodarczej lub na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w w/w zakresie.

2. Posiadać tytuł prawny do nieruchomości, na której prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1 i potwierdzić powyższe stosownym dokumentem, np. odpis z księgi wieczystej, umowa dzierżawy itp.

3. Posiadać pozwolenie na użytkowanie lub inny stosowny dokument wymagany przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

4. Prowadzić w/w działalność w miejscu ogrodzonym.

5. Posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem.

6. Posiadać środki techniczne i urządzenia umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części.

7. Spełniać wymagania weterynaryjne określone dla prowadzenia działalności w zakresie wnioskowanego zezwolenia.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Woźnik.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Woźnikach


Irena Matyl

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

ratalnie.com

Ratalnie.com to marka należąca do Lloyd Financial. Jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku na łatwo dostępne pożyczki gotówkowe opierające się na polskim kapitale.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »