| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVIII/125/2012 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 26 kwietnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami); art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1 – 3, art. 236 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami);

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 522.669,25 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 768.912,77 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesień planu wydatków między działami i w grupach wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zwiększyć przychody budżetu powiatu o kwotę 246.243,52 zł -nadwyżka budżetowa.

§ 5. Nadaje się nowe następujące brzmienie § 2 pkt 1 i pkt 2 Uchwały nr XIV/092/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu powiatu mikołowskiego na rok 2012:

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.109.670,17 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów budżetu.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.600.420,15 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 1.300.000 zł,

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.300.420,15 zł.

§ 6. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

              dochody:               81.333.280,18

              wydatki:               79.223.610,01

              przychody:               2.600.420,15

              rozchody:               4.710.090,32

§ 7. Wprowadzić zmianę załączników do uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego Nr XIV/092/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu mikołowskiego na rok 2012:

1) załącznika nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych” zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

2) załącznika nr 4 "Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

3) załącznika nr 5 "Przychody i rozchody” zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

4) załącznika nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

5) załącznika nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku" zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

6) załącznika nr 6 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych finansowanych dotacją celową z budżetu państwa" zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

7) załącznika nr 10 "Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Lucjan Smolorz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/125/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/125/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/125/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/125/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/125/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/125/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/125/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/125/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XVIII/125/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XVIII/125/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 26 kwietnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mikołaj Przywara

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »