| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/149/2012 Rady Powiatu Mikołowskiego

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie zmiany budżetu

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami); art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 52 ust. 1 i 2, art. 235 ust. 1 – 3, art. 236 ust. 1 – 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1240 ze zmianami);

Rada Powiatu Mikołowskiego uchwala:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu powiatu o kwotę 4.076.399,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu powiatu o kwotę 3.437.550,08 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonać przeniesień planu wydatków między działami i w grupach wydatków zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Zmniejszyć przychody budżetu powiatu o kwotę 638.849 zł, w tym:

1. Zmniejszyć przychody budżetu powiatu o kwotę 639.486 zł - z zaciągniętych pożyczek,

2. Zwiększyć przychody budżetu powiatu o kwotę 637 zł - wolne środki.

§ 5. 1) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 3 pkt 1 i 2 Uchwały nr XIV/092/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu powiatu mikołowskiego na rok 2012:

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 75.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości  226.467 zł, z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 73.700 zł,

b) na cele oświatowe w wysokości 152.767 zł.

2) Nadaje się nowe następujące brzmienie § 2 pkt 1,  pkt 2 Uchwały nr XIV/092/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu powiatu mikołowskiego na rok 2012:

1. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1.387.237,49 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie rozchodów budżetu.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 2.548.084,83 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 660.514 zł,

b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 705.803,38 zł,

c) wolne środki w kwocie 1.181.767,45 zł.

3) Dodaje się § 8a do Uchwały nr XIV/092/2011 Rady Powiatu Mikołowskiego z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie: budżetu powiatu mikołowskiego na rok 2012 w następującym brzmieniu:  "§ 8a Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 12", stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Po zmianach budżet powiatu wynosi:

              dochody:               85.775.185,26

              wydatki:               84.387.947,77

              przychody:               2.548.084,83

              rozchody:               3.935.322,32

§ 7. Wprowadzić zmianę załączników do uchwały Rady Powiatu Mikołowskiego Nr XIV/092/2011 z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu powiatu mikołowskiego na rok 2012:

1) załącznika nr 3 "Wykaz zadań inwestycyjnych” zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

2) załącznika nr 7 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,

3) załącznika nr 8 "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku" zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

4) załącznika nr 4 "Programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

5) załącznika nr 9 "Dotacje bieżące przekazywane z budżetu Powiatu na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

6) załącznika nr 5 "Przychody i rozchody” zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


mgr Lucjan Smolorz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/149/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/149/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/149/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/149/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/149/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/149/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/149/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/149/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXI/149/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXI/149/2012
Rady Powiatu Mikołowskiego
z dnia 30 sierpnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Bartosz Struzik

Dyrektor Zarządzający internetowego serwisu pracy MonsterPolska.pl, polskiego oddziału międzynarodowej grupy Monster.com.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »