| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr RG.0007.7.2013 Rady Gminy Lyski

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie podziału Gminy Lyski na stałe obwody głosowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), art. 12 § 2, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. , Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) na wniosek Wójta Gminy Lyski

Rada Gminy Lyski
uchwala, co następuje:

§ 1.

Dokonać podziału Gminy Lyski na 10 stałych obwodów głosowania, ustalając ich granice, numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Lyski oraz publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lyski.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lyski


inż. Krystian Widenka


Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.7.2013
Rady Gminy Lyski
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Uzasadnienie do Uchwały Nr RG.0007.7.2013
Rady Gminy Lyski
z dnia 31 stycznia 2013 r.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) rada gminy na wniosek Wójta dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.) rada gminy dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Realizuje rządową politykę ochrony konsumentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »