| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/158/13 Rady Gminy Gilowice

z dnia 25 stycznia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, i ustalenia stawki tej opłaty

Na podstawie art.6k w związku z art.6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391), art. 40 ust.1 i art.41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r., Nr 142 poz. 1591 , z póź.zm.) Rada Gminy Gilowice uchwala co następuje:

§ 1. W przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przyjmuje się iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki opłaty ustalonej w § 2niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 7,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie.

2. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny – 17,00 zł za każdego mieszkańca miesięcznie.

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne, jeżeli odpady nie są zbierane w sposób selektywny:

a) o pojemności 110 l - w wysokości 15,00 zł

b) o pojemności 120 l - w wysokości 16,00 zł

c) o pojemności 240 l - w wysokości 28,00 zł

d) o pojemności 1,1 m³ - w wysokości 120,00 zł

e) o pojemności 1,5 m³- w wysokości 150,00 zł

f) o pojemności 5 m³- w wysokości 300,00 zł

g) o pojemności 7 m³- w wysokości 400,00 zł

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik:

- surowce wtórne:

a) o pojemności 60 l - w wysokości 3,50 zł

c) o pojemności 80 l - w wysokości 3,50 zł

b) o pojemności 120 l - w wysokości 4,00 zł

c) o pojemności 240 l - w wysokości 8,00 zł

d) o pojemności 700 l - w wysokości 25,00 zł

e) o pojemności 1100 l - w wysokości 40,00 zł

f) o pojemności 5 m³- w wysokości 120,00 zł

g) o pojemności 7 m³- w wysokości 160,00 zł

- żużel:

a) o pojemności 110 l - w wysokości 7,50 zł

b) o pojemności 120 l - w wysokości 8,00 zł

c) o pojemności 240 l - w wysokości 16,00 zł

d) o pojemności 1100 l - w wysokości 75,00 zł

e) o pojemności 5 m³- w wysokości 280,00 zł

f) o pojemności 7 m³- w wysokości 350,00 zł

- bioodpady:

a) o pojemności 120 l - w wysokości 10,00 zł

b) o pojemności 140 l - w wysokości 12,00 zł

c) o pojemności 240 l - w wysokości 20,00 zł

d) o pojemności 1100 l - w wysokości 100,00 zł

§ 4. 1. W przypadku nieruchomości o charakterze mieszanym tj. w części nieruchomość zamieszkała i w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie sumę opłat obliczonych zgodnie z § 1 i 2 ust.1 lub 2 i § 3 ust.1 i 2.

2. 2 . Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne stanowić będzie iloczyn ilości pojemników o określonej pojemności oraz stawki określonej §3 ust. 1 i 2

3. Ilość pojemników na odpady oraz ich pojemność ustalana będzie na podstawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIV/144/12 Rady Gminy Gilowice z dnia 14 grudnia 2012 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty oraz stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gilowice.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Jan Małysiak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Starowicz

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »