| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/197/2013 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 11.12.2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad z ich korzystania dla wszystkich operatorów i przewoźników, których właścicielem jest Gmina Jeleśnia

Na podstawieNa podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.15 ust.1, pkt.6 w związku z ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz.13) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje :

§ 1. Uchyla się § 4 uchwały nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 11.12.2012r. i wprowadza się nowy § 4 o następującym brzmieniu :

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

§ 2. W załączniku nr 2 do uchwały nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 11.12.2012r. uchyla się :

a) . pkt. 1 ppkt.2

b) . pkt.2 ppkt.6 i wprowadza  się nowy pkt.2 ppkt.6 o następującym brzmieniu :

Korzystanie z przystanków może  zostać ograniczone, w przypadku konieczności zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi (remont drogi, korzystanie z drogi w sposób szczególny, itp.). W związku z tym, przewoźnikowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze..

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 11.12.2012r. pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/197/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 22 stycznia 2013 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie  Gminy Jeleśnia

Warunki korzystania z przystanków :

1. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym należy złożyć wniosek o zawarcie umowy na  korzystanie z przystanków.

Zasady korzystania z przystanków :

1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Jeleśnia jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z przystanków ustalana jest zgodnie z art.16 ustawy o publicznym transporcie drogowym.

2. Przystanki  służą do chwilowego zatrzymywania się w celu  wymiany pasażerów (wsiadających i wysiadających), bez możliwości  dłuższego postoju.

3. Operatorzy i przewoźnicy winni stosować się do przepisów zawartych w prawie o ruchu drogowym, określających zachowanie kierowcy korzystającego z przystanków komunikacji publicznej.

4. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do współdziałania z innymi podmiotami uprawnionymi do korzystania z przystanków  autobusowych.

5. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy, przystankach komunikacyjnych oraz  utrzymania ich w należytym stanie technicznym.

Korzystanie z przystanków może  zostać ograniczone, w przypadku konieczności zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi (remont drogi, korzystanie z drogi w sposób szczególny, itp.). W związku z tym, przewoźnikowi nie przysługują  roszczenia odszkodowawcze.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń

Stowarzyszenie polskich producentów materiałów do wykonywania systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »