| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/197/2013 Rady Gminy Jeleśnia

z dnia 22 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 11.12.2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad z ich korzystania dla wszystkich operatorów i przewoźników, których właścicielem jest Gmina Jeleśnia

Na podstawieNa podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z póżn.zm.) w związku z art.15 ust.1, pkt.6 w związku z ust.2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2011r. Nr 5, poz.13) Rada Gminy Jeleśnia uchwala co następuje :

§ 1. Uchyla się § 4 uchwały nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 11.12.2012r. i wprowadza się nowy § 4 o następującym brzmieniu :

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego..

§ 2. W załączniku nr 2 do uchwały nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 11.12.2012r. uchyla się :

a) . pkt. 1 ppkt.2

b) . pkt.2 ppkt.6 i wprowadza  się nowy pkt.2 ppkt.6 o następującym brzmieniu :

Korzystanie z przystanków może  zostać ograniczone, w przypadku konieczności zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi (remont drogi, korzystanie z drogi w sposób szczególny, itp.). W związku z tym, przewoźnikowi nie przysługują roszczenia odszkodowawcze..

§ 3. Pozostałe postanowienia uchwały nr XXVIII/177/2012 Rady Gminy Jeleśnia z dnia 11.12.2012r. pozostają bez zmian.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleśnia.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Jan Pindel


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/197/2013
Rady Gminy Jeleśnia
z dnia 22 stycznia 2013 r.

Warunki i zasady korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie  Gminy Jeleśnia

Warunki korzystania z przystanków :

1. Po uzyskaniu zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym należy złożyć wniosek o zawarcie umowy na  korzystanie z przystanków.

Zasady korzystania z przystanków :

1. Korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Jeleśnia jest odpłatne. Stawka opłaty za korzystanie z przystanków ustalana jest zgodnie z art.16 ustawy o publicznym transporcie drogowym.

2. Przystanki  służą do chwilowego zatrzymywania się w celu  wymiany pasażerów (wsiadających i wysiadających), bez możliwości  dłuższego postoju.

3. Operatorzy i przewoźnicy winni stosować się do przepisów zawartych w prawie o ruchu drogowym, określających zachowanie kierowcy korzystającego z przystanków komunikacji publicznej.

4. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do współdziałania z innymi podmiotami uprawnionymi do korzystania z przystanków  autobusowych.

5. Operatorzy i przewoźnicy zobowiązani są do wywieszania aktualnych rozkładów jazdy na wszystkich wymienionych w rozkładzie jazdy, przystankach komunikacyjnych oraz  utrzymania ich w należytym stanie technicznym.

Korzystanie z przystanków może  zostać ograniczone, w przypadku konieczności zamknięcia lub zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi (remont drogi, korzystanie z drogi w sposób szczególny, itp.). W związku z tym, przewoźnikowi nie przysługują  roszczenia odszkodowawcze.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Kornat

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »