| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXX/697/12 Rady Miasta Katowice

z dnia 19 grudnia 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi im. Św. Elżbiety w Katowicach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn.zm.)

Rada Miasta Katowice
uchwala:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXIII/498/12 Rady Miasta Katowice z dnia 30 maja 2012r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi im. Św. Elżbiety w Katowicach (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 28 czerwca 2012r., poz. 2602) wprowadzić następujące zmiany :

1. nadać § 14 następujące brzmienie :

Organizację wewnętrzną Zakładu tworzą:

1) komórki organizacyjne, w których jest prowadzona działalność lecznicza,

2) komórki organizacyjne pionu administracji i obsługi.

2. Zakład prowadzi działalność leczniczą w następujących przedsiębiorstwach:

1) Przedsiębiorstwo o nazwie „Szpital” wykonujące działalność leczniczą z zakresu świadczeń zdrowotnych i świadczeń szpitalnych, promocji zdrowia, w składzie którego wyodrębnione są następujące komórki organizacyjne:

a) Oddział Chorób Wewnętrznych,

b) Oddział Chirurgii Ogólnej,

c) Blok operacyjny,

d) Izba Przyjęć,

e) Apteka.

2)               Przedsiębiorstwo o nazwie „Zespół Opieki Ambulatoryjnej” wykonujące ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, w składzie którego wyodrębnione są następujące komórki organizacyjne:

a) Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej - Laboratorium,

b) Pracownia USG,

c) Pracownia RTG,

d) Pracownia Endoskopowa,

e) Poradnia Chirurgii Ogólnej,

f) Poradnia Chorób Wewnętrznych,

g) Poradnia Medycyny Pracy,

h) Poradnia Gastroenterologiczna.

3. Strukturę organizacyjną Zakładu określa Załącznik Nr 1 do nin. Statutu.

4. Zadania i organizację wewnętrzną jednostek, komórek i samodzielnych stanowisk określa Dyrektor Zakładu w Regulaminie Organizacyjnym oraz w indywidualnych zakresach obowiązków..

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Katowice


Arkadiusz Godlewski


Załącznik do Uchwały Nr XXX/697/12
Rady Miasta Katowice
z dnia 19 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Artur Zych

Finansowanie dla firm - kredyty, leasing, faktoring.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »