| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/175/12 Rady Gminy Łękawica

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), oraz art. 6r ust. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi.  

Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1.   Właściciel nieruchomości zamieszkałej, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za:  

1)   Odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie.  

2.   Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za:  

1)   Odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie.  

2)   Odpady wielkogabarytowe.  

3)   Odpady odbierane w   ilości wyższej niż wskazana w   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

4)   Odpady niebezpieczne.  

5)   Zużyty sprzęt elektroniczny i   elektryczny.  

3.   Określa się iż wysokość ceny za świadczone usługi o   których mowa w   § 2   ust. 1   pkt 1   i ust. 2   pkt 1   wynosi za:  

1)   tona – w   wysokości 400,00 zł.  

4.   Określa się iż wysokość ceny za świadczone usługi o   których mowa w   § 2   ust. 2   pkt 2   wynosi za:  

1)   tona – w   wysokości 630,00 zł.  

5.   Określa się, iż wysokość ceny za świadczenie usług, o   których mowa w   § 2   ust. 2   pkt 3   czyli stawka opłaty za pojemnik wynosi:  

1)   stawka za pojemnik odpadów komunalnych zmieszanych:  

a)   o pojemności 40 l. – w   wysokości 5,00 zł.  

b)   o pojemności 110 l. – w   wysokości 13,00 zł.  

c)   o pojemności 120 l. – w   wysokości 14,00 zł.  

d)   o pojemności 240 l. – w   wysokości 28,00 zł.  

e)   o pojemności 1,5 m3 - w   wysokości 160,00 zł.  

f)   o pojemności 5   m3 - w   wysokości 300,00 zł.  

g)   o pojemności 7   m3 - w   wysokości 400,00 zł.  

2)   stawka za pojemnik odpadów komunalnych zebranych selektywnie:  

a)   o pojemności 60 l. – w   wysokości 3,00 zł.  

b)   o pojemności 80 l. – w   wysokości 3,00 zł.  

c)   o pojemności 110 l. – w   wysokości 3,00 zł.  

d)   o pojemności 120 l. – w   wysokości 3,00 zł.  

e)   o pojemności 240 l. – w   wysokości 6,00 zł.  

f)   o pojemności 1,5 m3 - w   wysokości 60,00 zł.  

g)   o pojemności 5   m3 - w   wysokości 120,00 zł.  

h)   o pojemności 7   m3 - w   wysokości 160,00 zł.  

3)   stawka za pojemnik - bioodpady:  

a)   o pojemności 80 l. – w   wysokości 7,00 zł.  

b)   o pojemności 110 l. – w   wysokości 9,00 zł.  

c)   o pojemności 120 l. – w   wysokości 10,00 zł.  

d)   o pojemności 240 l. – w   wysokości 20,00 zł.  

e)   o pojemności 1,5 m3 - w   wysokości 70,00 zł.  

f)   o pojemności 5   m3 - w   wysokości 230,00 zł.  

g)   o pojemności 7   m3 - w   wysokości 320,00 zł.  

4)   stawka za pojemnik – żużel, popiół:  

a)   o pojemności 110 l. – w   wysokości 7,00 zł.  

b)   o pojemności 120 l. – w   wysokości 8,00 zł.  

c)   o pojemności 240 l. – w   wysokości 15,00 zł.  

d)   o pojemności 1,5 m3 - w   wysokości 90,00 zł.  

e)   o pojemności 5   m3 - w   wysokości 280,00 zł.  

f)   o pojemności 7   m3 - w   wysokości 350,00 zł.  

6.   Określa się iż wysokość ceny za świadczone usługi o   których mowa w   § 2   ust. 2   pkt 4   wynosi za:  

1)   tona – w   wysokości 1000,00 zł.  

7.   Określa się iż wysokość ceny za świadczone usługi o   których mowa w   § 2   ust. 2   pkt 5   wynosi za:  

1)   tona – w   wysokości 10,00 zł.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica  


Bronisław   Stachura

 

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Jaszczak

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »