| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXV/175/12 Rady Gminy Łękawica

z dnia 19 grudnia 2012r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   8 marca 1990 r. o   samorządzie gminnym ( tj. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), oraz art. 6r ust. 4   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   dnia 11 kwietnia 2012 r. poz. 391) po przeprowadzeniu konsultacji z   organizacjami pozarządowymi.  

Rada Gminy Łękawica uchwala, co następuje:  

§   1.   Określa się szczegółowy zakres świadczenia dodatkowych usług w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów w   zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę dodatkową za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§   2.   1.   Właściciel nieruchomości zamieszkałej, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za:  

1)   Odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie.  

2.   Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za:  

1)   Odpady budowlane i   rozbiórkowe z   remontów prowadzonych samodzielnie.  

2)   Odpady wielkogabarytowe.  

3)   Odpady odbierane w   ilości wyższej niż wskazana w   deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

4)   Odpady niebezpieczne.  

5)   Zużyty sprzęt elektroniczny i   elektryczny.  

3.   Określa się iż wysokość ceny za świadczone usługi o   których mowa w   § 2   ust. 1   pkt 1   i ust. 2   pkt 1   wynosi za:  

1)   tona – w   wysokości 400,00 zł.  

4.   Określa się iż wysokość ceny za świadczone usługi o   których mowa w   § 2   ust. 2   pkt 2   wynosi za:  

1)   tona – w   wysokości 630,00 zł.  

5.   Określa się, iż wysokość ceny za świadczenie usług, o   których mowa w   § 2   ust. 2   pkt 3   czyli stawka opłaty za pojemnik wynosi:  

1)   stawka za pojemnik odpadów komunalnych zmieszanych:  

a)   o pojemności 40 l. – w   wysokości 5,00 zł.  

b)   o pojemności 110 l. – w   wysokości 13,00 zł.  

c)   o pojemności 120 l. – w   wysokości 14,00 zł.  

d)   o pojemności 240 l. – w   wysokości 28,00 zł.  

e)   o pojemności 1,5 m3 - w   wysokości 160,00 zł.  

f)   o pojemności 5   m3 - w   wysokości 300,00 zł.  

g)   o pojemności 7   m3 - w   wysokości 400,00 zł.  

2)   stawka za pojemnik odpadów komunalnych zebranych selektywnie:  

a)   o pojemności 60 l. – w   wysokości 3,00 zł.  

b)   o pojemności 80 l. – w   wysokości 3,00 zł.  

c)   o pojemności 110 l. – w   wysokości 3,00 zł.  

d)   o pojemności 120 l. – w   wysokości 3,00 zł.  

e)   o pojemności 240 l. – w   wysokości 6,00 zł.  

f)   o pojemności 1,5 m3 - w   wysokości 60,00 zł.  

g)   o pojemności 5   m3 - w   wysokości 120,00 zł.  

h)   o pojemności 7   m3 - w   wysokości 160,00 zł.  

3)   stawka za pojemnik - bioodpady:  

a)   o pojemności 80 l. – w   wysokości 7,00 zł.  

b)   o pojemności 110 l. – w   wysokości 9,00 zł.  

c)   o pojemności 120 l. – w   wysokości 10,00 zł.  

d)   o pojemności 240 l. – w   wysokości 20,00 zł.  

e)   o pojemności 1,5 m3 - w   wysokości 70,00 zł.  

f)   o pojemności 5   m3 - w   wysokości 230,00 zł.  

g)   o pojemności 7   m3 - w   wysokości 320,00 zł.  

4)   stawka za pojemnik – żużel, popiół:  

a)   o pojemności 110 l. – w   wysokości 7,00 zł.  

b)   o pojemności 120 l. – w   wysokości 8,00 zł.  

c)   o pojemności 240 l. – w   wysokości 15,00 zł.  

d)   o pojemności 1,5 m3 - w   wysokości 90,00 zł.  

e)   o pojemności 5   m3 - w   wysokości 280,00 zł.  

f)   o pojemności 7   m3 - w   wysokości 350,00 zł.  

6.   Określa się iż wysokość ceny za świadczone usługi o   których mowa w   § 2   ust. 2   pkt 4   wynosi za:  

1)   tona – w   wysokości 1000,00 zł.  

7.   Określa się iż wysokość ceny za świadczone usługi o   których mowa w   § 2   ust. 2   pkt 5   wynosi za:  

1)   tona – w   wysokości 10,00 zł.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łękawica.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łękawica  


Bronisław   Stachura

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Konieczny Grzybowski Polak sp. k.

Kancelaria

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »