| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/177/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie podziału Miasta Szczyrk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) – działając na wniosek Burmistrza Miasta,  

Rada Miejska w   Szczyrku  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Miasta Szczyrk na 4   stałe obwody głosowania.  

§   2.   Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   4.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku – Białej.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.szczyrk.pl i   wywieszenie na tablicach ogłoszeń w   siedzibie Urzędu Miejskiego.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

2.   Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w   Szczyrku Nr XLIII/239/2006 z   dnia 27 czerwca 2006 r. w   sprawie podziału Miasta Szczyrk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i   granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/177/2012
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Granice obwodu  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MADEJCZYK KANCELARIA PRAWNA Sp. k.

Kancelaria Prawna Madejczyk świadczy usługi w zakresie obsługi klientów biznesowych i indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »