| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/177/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie podziału Miasta Szczyrk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów i granic, oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 18 ust. 2   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 12 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianami) oraz art. 14 ust.1 ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 ze zmianami) – działając na wniosek Burmistrza Miasta,  

Rada Miejska w   Szczyrku  
uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Miasta Szczyrk na 4   stałe obwody głosowania.  

§   2.   Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.  

§   4.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Bielsku – Białej.  

§   5.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w   Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.um.szczyrk.pl i   wywieszenie na tablicach ogłoszeń w   siedzibie Urzędu Miejskiego.  

§   6.   1.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem podjęcia.  

2.   Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w   Szczyrku Nr XLIII/239/2006 z   dnia 27 czerwca 2006 r. w   sprawie podziału Miasta Szczyrk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich liczby, numerów i   granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 


Załącznik do Uchwały Nr XXXV/177/2012
Rady Miejskiej w Szczyrku
z dnia 27 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Granice obwodu  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

dr Michał Wilk

radca prawny, doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »