| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXV/179/2012 Rady Miejskiej w Szczyrku

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15, art. 40 ust. 1   i art. 41 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 6k ust. 1   pkt 1   i 2   oraz ust. 3   ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (t.j. Dz. U. z   11 kwietnia 2012 r. poz. 391), art. 13 pkt 2   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z   2011 r. nr 197, poz. 1172 ze zm.)  

Rada Miejska w   Szczyrku  
uchwala, co następuje:  

§   1.   1.   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   wysokości   19,00 zł miesięcznie   od osoby.  

2.   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli odpady zbierane są w   sposób selektywny w   wysokości   10,00 zł miesięcznie   od osoby.  

3.   Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne ustala się miesięczną stawkę za pojemnik:  

1)   60 litrów (0,06 m 3 ) –   11,00 zł;  

2)   120 litrów (0,12 m 3 ) –   22,00 zł;  

3)   240 litrów (0,24 m 3 ) –   40,00 zł;  

4)   1100 litrów (1,1 m 3 ) –   174,00 zł;  

5)   KP-5000 litrów (5,0 m 3 ) –   699,00 zł;  

6)   KP-7000 litrów (7,0 m 3 ) –   840,00 zł;  

4.   Od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a   powstają odpady komunalne, na których odpady są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny ustala się niższą miesięczną stawkę za pojemnik:  

1)   60 litrów (0,06 m 3 ) –   9,00 zł;  

2)   120 litrów (0,12 m 3 ) –   17,50 zł;  

3)   240 litrów (0,24 m 3 ) –   31,00 zł;  

4)   1100 litrów (1,1 m 3 ) –   134,00 zł;  

5)   KP-5000 litrów (5,0 m 3 ) –   537,00 zł;  

6)   KP-7000 litrów (7,0 m 3 ) –   647,00 zł;  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Szczyrk.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od 1   lipca 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w   Szczyrku  


Antoni   Byrdy

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

AchieveGlobal

Firma szkoleniowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »