| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/222/12 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Określić termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Opłatę, o której mowa w § 1, należy wnosić:

1) z częstotliwością co kwartał,

2) w terminie do:

a) 15 lutego za pierwszy kwartał,

b) 15 czerwca za drugi kwartał,

c) 15 września za trzeci kwartał,

d) 15 grudnia za czwarty kwartał w którym świadczona była usługa odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałej,

3) na konto Urzędu Gminy Zebrzydowice – Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju nr 64 8470 0001 2001 0030 4283 0001 .

§ 3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 10 dni od dnia, w którym złożono deklarację o zmianie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »