| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/225/12 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami), w związku z art.7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Określić wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Zebrzydowice.

§ 2. 1. Określa się następujące wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania odpowiednią bazą transportową na terenie, której garażowane będą środki transportowe,

2) przedsiębiorca powinien dysponować miejscem i urządzeniami do mycia i dezynfekcji pojazdów używanych do prowadzenia działalności lub posiadać zawartą umowę z firmą specjalistyczną na wykonywanie tego rodzaju usług,

3) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do dysponowania co najmniej jednym pojazdem służącym do transportu nieczystości ciekłych,

4) pojazdy powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny, umożliwiający łatwą identyfikację przedsiębiorcy,

5) pojazdy powinny spełniać wymogi rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. Nr 193, poz. 1617),

6) pojazdy powinny posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym i świadectwa dopuszczenia do ruchu zgodnie z przepisami o ruchu drogowym.

2. Spełnienie wymagań określonych w ust.1 przedsiębiorca zobowiązany jest potwierdzić odpowiednimi dokumentami, które należy dołączyć do wniosku w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w oryginale lub w formie potwierdzonych przez przedsiębiorcę kopii dokumentów.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/200/12 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 25 października 2012 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »