| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gliwice; Starosty Gliwickiego Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO W 2012 ROKU

Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku dla Miasta Gliwice i   Powiatu Gliwickiego działała na podstawie zapisów art. 38 a   ust.1 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym oraz porozumienia z   dnia 11.12.2001 r., zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Gliwice a   Starostą Gliwickim.  

W 2012 r. komisja pracowała w   składzie:  

1.   Przewodniczący:  

-   Prezydent Miasta Gliwice – Zygmunt Frankiewicz  

-   Starosta Gliwicki – Michał Nieszporek  

2.   Członkowie:  

-   Radny Rady Miejskiej – Zbigniew Grzyb  

-   Radny Rady Powiatu – Tadeusz Mamok  

-   Osoba powołana przez Prezydenta Miasta – Tomasz Wójcik  

-   Osoba powołana przez Prezydenta Miasta – Aleksandra Adamska  

-   Osoba powołana przez Starostę Gliwickiego – Stanisław Korczyk  

-   Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji – Rafał Kochańczyk  

-   Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji – Robert Łuszcz  

-   Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji – Krzysztof Pasternak  

-   Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód – Beata Wojtasik  

-   Przedstawiciel   Prokuratury   Rejonowej   Gliwice-Wschód – Tadeusz   Żymełka  

3.   Członkowie z   głosem doradczym:  

-   Zastępca Komendanta Miejskiego PSP – Marian Matejczyk  

-   Powiatowy Inspektor Sanitarny w   Gliwicach – Zbigniew Bożek  

-   Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w   Gliwicach – Elżbieta Tomaszewska  

Koszty działania komisji pokrywane były w   równych częściach przez Miasto Gliwice i   Powiat Gliwicki, ze środków budżetowych, zgodnie z   zasadami określonymi w   Porozumieniu Prezydenta Miasta Gliwice i   Starosty Powiatu Gliwickiego.  

Obsługę administracyjno-biurową komisji prowadziło Centrum Ratownictwa Gliwice.  

W 2012 r. przeprowadzono 2   posiedzenia komisji w   następujących terminach: 28 maja oraz 22   października.  

W trakcie posiedzeń komisja realizowała swoje zadania ustawowe, w   tym między innymi:  

1)   opiniowała okresowe sprawozdania z   działalności Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Centrum Ratownictwa Gliwice, Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód, Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii,  

2)   dokonała oceny stanu przygotowania i   zabezpieczenia kąpielisk oraz miejsc wyznaczonych do kąpieli w   okresie letnim na terenie miasta Gliwice i   powiatu gliwickiego oraz zainicjowała działania w   zakresie realizacji zadań wynikających z   ustawy z   dnia 18 sierpnia 2011 r. o   bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,  

3)   zapoznała się z   wynikami działań kontrolno-rozpoznawczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na terenie miasta Gliwice i   powiatu gliwickiego w   zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez placówki użyteczności publicznej oraz zakłady zajmujące się przeróbką lub składowaniem materiałów łatwopalnych,  

4)   oceniała stan sanitarno-epidemiologiczny oraz stan bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie miasta i   powiatu gliwickiego,  

5)   przyjęła informację podsumowującą akcję „Bezpieczne Wakacje”, obejmującą swoim zakresem kontrolę zbiorników wodnych i   dzikich kąpielisk, kontrolę miejsc i   punktów sprzedaży alkoholu i   wyrobów tytoniowych pod kątem dostępu do tych artykułów osób małoletnich, działania operacyjno-prewencyjne w   rejonach dworców kolejowych i   autobusowych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym,  

6)   przyjęła informację KMP w   zakresie stanu etatowego Komendy w   warunkach likwidacji posterunków w   gminach - w   porównaniu do sytuacji sprzed turnieju Mistrzostw Europy w   piłce nożnej EURO 2012  

7)   zapoznała się ze stanem przygotowań do zimowego utrzymania dróg i   ulic oraz opracowania planów operacyjno-technicznych na wypadek wystąpienia obfitych opadów śniegu i   innych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

 

Starosta Gliwicki  


Michał   Nieszporek

Prezydent Miasta Gliwice  


Zygmunt   Frankiewicz

 

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Controlling i Zarządzanie

Controlling i Zarządzanie to fachowy magazyn kierowany do profesjonalistów rachunkowości zarządczej, controllingu, analizy finansowej i sprawozdawczości zewnętrznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »