| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gliwice; Starosty Gliwickiego Z DZIAŁALNOŚCI WSPÓLNEJ KOMISJI BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU DLA MIASTA GLIWICE I POWIATU GLIWICKIEGO W 2012 ROKU

Wspólna Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku dla Miasta Gliwice i   Powiatu Gliwickiego działała na podstawie zapisów art. 38 a   ust.1 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 r. o   samorządzie powiatowym oraz porozumienia z   dnia 11.12.2001 r., zawartego pomiędzy Prezydentem Miasta Gliwice a   Starostą Gliwickim.  

W 2012 r. komisja pracowała w   składzie:  

1.   Przewodniczący:  

-   Prezydent Miasta Gliwice – Zygmunt Frankiewicz  

-   Starosta Gliwicki – Michał Nieszporek  

2.   Członkowie:  

-   Radny Rady Miejskiej – Zbigniew Grzyb  

-   Radny Rady Powiatu – Tadeusz Mamok  

-   Osoba powołana przez Prezydenta Miasta – Tomasz Wójcik  

-   Osoba powołana przez Prezydenta Miasta – Aleksandra Adamska  

-   Osoba powołana przez Starostę Gliwickiego – Stanisław Korczyk  

-   Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji – Rafał Kochańczyk  

-   Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji – Robert Łuszcz  

-   Przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji – Krzysztof Pasternak  

-   Przedstawiciel Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód – Beata Wojtasik  

-   Przedstawiciel   Prokuratury   Rejonowej   Gliwice-Wschód – Tadeusz   Żymełka  

3.   Członkowie z   głosem doradczym:  

-   Zastępca Komendanta Miejskiego PSP – Marian Matejczyk  

-   Powiatowy Inspektor Sanitarny w   Gliwicach – Zbigniew Bożek  

-   Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w   Gliwicach – Elżbieta Tomaszewska  

Koszty działania komisji pokrywane były w   równych częściach przez Miasto Gliwice i   Powiat Gliwicki, ze środków budżetowych, zgodnie z   zasadami określonymi w   Porozumieniu Prezydenta Miasta Gliwice i   Starosty Powiatu Gliwickiego.  

Obsługę administracyjno-biurową komisji prowadziło Centrum Ratownictwa Gliwice.  

W 2012 r. przeprowadzono 2   posiedzenia komisji w   następujących terminach: 28 maja oraz 22   października.  

W trakcie posiedzeń komisja realizowała swoje zadania ustawowe, w   tym między innymi:  

1)   opiniowała okresowe sprawozdania z   działalności Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Centrum Ratownictwa Gliwice, Prokuratury Rejonowej Gliwice-Wschód, Prokuratury Rejonowej Gliwice-Zachód, Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz Powiatowego Lekarza Weterynarii,  

2)   dokonała oceny stanu przygotowania i   zabezpieczenia kąpielisk oraz miejsc wyznaczonych do kąpieli w   okresie letnim na terenie miasta Gliwice i   powiatu gliwickiego oraz zainicjowała działania w   zakresie realizacji zadań wynikających z   ustawy z   dnia 18 sierpnia 2011 r. o   bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych,  

3)   zapoznała się z   wynikami działań kontrolno-rozpoznawczych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na terenie miasta Gliwice i   powiatu gliwickiego w   zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przez placówki użyteczności publicznej oraz zakłady zajmujące się przeróbką lub składowaniem materiałów łatwopalnych,  

4)   oceniała stan sanitarno-epidemiologiczny oraz stan bezpieczeństwa weterynaryjnego na terenie miasta i   powiatu gliwickiego,  

5)   przyjęła informację podsumowującą akcję „Bezpieczne Wakacje”, obejmującą swoim zakresem kontrolę zbiorników wodnych i   dzikich kąpielisk, kontrolę miejsc i   punktów sprzedaży alkoholu i   wyrobów tytoniowych pod kątem dostępu do tych artykułów osób małoletnich, działania operacyjno-prewencyjne w   rejonach dworców kolejowych i   autobusowych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa podróżnym,  

6)   przyjęła informację KMP w   zakresie stanu etatowego Komendy w   warunkach likwidacji posterunków w   gminach - w   porównaniu do sytuacji sprzed turnieju Mistrzostw Europy w   piłce nożnej EURO 2012  

7)   zapoznała się ze stanem przygotowań do zimowego utrzymania dróg i   ulic oraz opracowania planów operacyjno-technicznych na wypadek wystąpienia obfitych opadów śniegu i   innych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

 

 

Starosta Gliwicki  


Michał   Nieszporek

Prezydent Miasta Gliwice  


Zygmunt   Frankiewicz

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Michał Jarski

Dyrektor Regionalny ds. Sprzedaży w Trend Micro

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »