| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 127/XVII/2012 Rady Gminy Irządze

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie podziału gminy Irządze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11 i   § 12 ustawy z   dnia 05 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112 z   zm.) oraz art. 14 ust. 1   i art. 16 ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.113 z   zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 08 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142,poz. 1591 z   zm.)  

Na wniosek Wójta Gminy Irządze Rada Gminy Irządze Uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Irządze na stałe obwody głosowania.  

§   2.   Podział na stałe obwody głosowania, ich granice i   numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Traci moc uchwała Rady Gminy Irządze Nr 210/XXXII/2010 z   dnia 06 sierpnia 2010 r. w   sprawie: stałych obwodów głosowania.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.  

§   5.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Irządze obejmującej lata 2010-2014  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Irządzach  


Tomasz   Rodacki

 


Załącznik do Uchwały Nr 127 /XVII/2012
Rady Gminy Irządze
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

do Uchwaly nr 127  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Majcherczak

Starszy Konsultant w Departamencie Doradztwa Podatkowego i Prawnego w Mariański Group Kancelaria Prawno-Podatkowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »