| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 127/XVII/2012 Rady Gminy Irządze

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie podziału gminy Irządze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11 i   § 12 ustawy z   dnia 05 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112 z   zm.) oraz art. 14 ust. 1   i art. 16 ust. 3   i 4   ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.113 z   zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 08 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142,poz. 1591 z   zm.)  

Na wniosek Wójta Gminy Irządze Rada Gminy Irządze Uchwala, co następuje:  

§   1.   Dokonuje się podziału Gminy Irządze na stałe obwody głosowania.  

§   2.   Podział na stałe obwody głosowania, ich granice i   numery oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik nr 1   do niniejszej uchwały.  

§   3.   Traci moc uchwała Rady Gminy Irządze Nr 210/XXXII/2010 z   dnia 06 sierpnia 2010 r. w   sprawie: stałych obwodów głosowania.  

§   4.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.  

§   5.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   6.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie do wyborów zarządzonych po zakończeniu kadencji Rady Gminy Irządze obejmującej lata 2010-2014  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Irządzach  


Tomasz   Rodacki

 


Załącznik do Uchwały Nr 127 /XVII/2012
Rady Gminy Irządze
z dnia 28 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

do Uchwaly nr 127  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Beata Przybyła

Prowadzę biuro rachunkowe od 18 lat.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »