| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | WIDEOAKADEMIA | PRACA W INFOR | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 135/XVIII/2013 Rady Gminy Irządze

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 127/XVII/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie podziału gminy Irządze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 12 § 1, § 2, § 3, § 11 i   § 12 ustawy z   dnia 05 stycznia 2011r.-Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.112 z   zm.) oraz art. 14 ust. 1   i art. 16 ust. 3   i 4ustawy z   dnia 5   stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę-Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz.113 z   zm.) oraz art. 18 ust. 2   pkt. 15 i   art. 40 ust. 1   ustawy z   dnia 08 marca 1990r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001r. Nr 142,poz. 1591 z   zm.)  

 

Rada Gminy Irządze uchwala, co następuje:  

§   1.   W uchwale Nr 127/XVII/2012 z   dnia 28 grudnia 2012 roku w   sprawie podziału gminy Irządze na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych uchyla się w   § 6   zapis dotychczasowy który otrzymuje brzmienie : § 6. Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   ma zastosowanie w   wyborach do Sejmu RP i   Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego oraz do referendów od chwili jej uchwalenia. W   wyborach do samorządu terytorialnego podział na obwody będzie miał zastosowanie od kadencji 2014-2018.  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.  

§   3.   Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu i   Komisarzowi Wyborczemu w   Częstochowie.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Irządzach  


Tomasz   Rodacki

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

KRAUSE LEGAL Kancelaria prawna

Nasza kancelaria świadczy wszechstronną pomoc prawną skierowaną do właścicieli firm rodzinnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »