| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/580/2013 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 8 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6 j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. 1. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za dwukrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wynosi:

1) 110 l - w wysokości 48,00  zł,

2) 120 l - w wysokości 48,00  zł,

3) 240 l - w wysokości 90,00zł,

4) 360 l - w wysokości 104,00 zł,

5) 660 l - w wysokości 124,00 zł,

6) 770 l - w wysokości 138,00 zł,

7) 1100 l - w wysokości 178,00 zł,

8) 5000 l - w wysokości 800,00 zł,

9) 7000 l - w wysokości 1.000,00 zł,

10) 10 000 l - w wysokości 1.320,00 zł.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za dwukrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wraz z odbiorem odpadów zebranych selektywnie, wynosi:

1) 110 l - w wysokości  37,00 zł,

2) 120 l - w wysokości  37,00 zł,

3) 240 l - w wysokości 78,00 zł,

4) 360 l - w wysokości 92,00 zł,

5) 660 l - w wysokości 112,00 zł,

6) 770 l - w wysokości 126,00 zł,

7) 1100 l - w wysokości 166,00 zł,

8) 5000 l - w wysokości 760,00 zł,

9) 7000 l - w wysokości 960,00 zł,

10) 10 000 l - w wysokości 1.280,00 zł.

3. W przypadku ogródków działkowych ustala się miesięczną stawkę opłaty za jednokrotne opróżnienie pojemnika w wysokości 50 % stawek, o których mowa w ust. 1 i ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

2. Uchwała podlega również ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


Tadeusz Socha

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Krystyna Jolanta Ptasińska

Doradca podatkowy, prawnik. Prowadzi kancelarię podatkową.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »