| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/580/2013 Rady Miejskiej Mikołowa

z dnia 8 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6 j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), na wniosek Burmistrza Mikołowa

Rada Miejska Mikołowa
uchwala:

§ 1. 1. Jeżeli odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za dwukrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wynosi:

1) 110 l - w wysokości 48,00  zł,

2) 120 l - w wysokości 48,00  zł,

3) 240 l - w wysokości 90,00zł,

4) 360 l - w wysokości 104,00 zł,

5) 660 l - w wysokości 124,00 zł,

6) 770 l - w wysokości 138,00 zł,

7) 1100 l - w wysokości 178,00 zł,

8) 5000 l - w wysokości 800,00 zł,

9) 7000 l - w wysokości 1.000,00 zł,

10) 10 000 l - w wysokości 1.320,00 zł.

2. Jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, miesięczna stawka opłaty za dwukrotne opróżnienie pojemnika o określonej pojemności wraz z odbiorem odpadów zebranych selektywnie, wynosi:

1) 110 l - w wysokości  37,00 zł,

2) 120 l - w wysokości  37,00 zł,

3) 240 l - w wysokości 78,00 zł,

4) 360 l - w wysokości 92,00 zł,

5) 660 l - w wysokości 112,00 zł,

6) 770 l - w wysokości 126,00 zł,

7) 1100 l - w wysokości 166,00 zł,

8) 5000 l - w wysokości 760,00 zł,

9) 7000 l - w wysokości 960,00 zł,

10) 10 000 l - w wysokości 1.280,00 zł.

3. W przypadku ogródków działkowych ustala się miesięczną stawkę opłaty za jednokrotne opróżnienie pojemnika w wysokości 50 % stawek, o których mowa w ust. 1 i ust. 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.

§ 3. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

2. Uchwała podlega również ogłoszeniu w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń.

Przewodniczący Rady Miejskiej Mikołowa


Tadeusz Socha

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Roland Szymczykiewicz

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »