| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIII/226/12 Rady Gminy Zebrzydowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391), Rada Gminy Zebrzydowice uchwala:

§ 1. Określić wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie Gminy Zebrzydowice w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

§ 2. 1. Określa się następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,

2) posiadać kadrę w liczbie gwarantującej stałe i z poszanowaniem przepisów o ochronie zwierząt świadczenie usług,

3) posiadać środki transportu do przewozu wyłapywanych zwierząt spełniające wymagania określone przepisami odrębnymi, oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację świadczącego usługi,

4) posiadać sprzęt pozwalający na humanitarne wyłapywanie zwierząt,

5) posiadać umowę z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia zwierzętom opieki weterynaryjnej,

6) posiadać miejsce do przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem ich do schroniska dla zwierząt,

7) posiadać ważną na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia umowę lub pisemne zapewnienie przyjęcia zwierząt do schroniska wydane przez przedsiębiorcę prowadzącego schronisko dla bezdomnych zwierząt,

8) posiadać ważną na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, lub przedsiębiorcę/podmiot zbierający zwłoki zwierzęce w celu zmagazynowania odpowiedniej ilości przeznaczonej do transportu do miejsca grzebowiska lub spalarni,

9) zapewnić prawidłowe wykonywanie usług zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z późn. zm.).

2. Spełnienie wymagań określonych w ust.1 pkt 1 – 8 przedsiębiorca zobowiązany jest potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

§ 3. 1. Określa się następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane odpowiednie do zakresu planowanej działalności, zlokalizowaną zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,

3) prowadzić działalność na terenie ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich,

4) schronisko dla bezdomnych zwierząt powinno spełniać wymagania przepisów odrębnych, w szczególności rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt (Dz. U. z 2004 r. Nr 158, poz. 1657),

5) posiadać kadrę w liczbie gwarantującej stałe i z poszanowaniem przepisów o ochronie zwierząt świadczenie usług,

6) posiadać ważną na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia umowę z lekarzem weterynarii w celu zapewnienia zwierzętom przebywającym w schronisku stałej opieki weterynaryjnej,

7) posiadać ważną na dzień złożenia wniosku o wydanie zezwolenia umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

2. Spełnienie wymagań określonych w ust.1 przedsiębiorca zobowiązany jest potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

§ 4. 1. Określa się następujące wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części:

1) prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

2) posiadać tytuł prawny do dysponowania nieruchomością zabudowaną na taki cel, zlokalizowaną zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego,

3) posiadać kadrę w liczbie gwarantującej stałe świadczenie usług,

4) prowadzić działalność na terenie ogrodzonym, zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich,

5) posiadać środki, urządzenia i obiekty niezbędne do prowadzenia działalności, w tym:

a) chłodnie do czasowego przetrzymywania zwłok zwierzęcych i ich części,

b) miejsca magazynowania środków dezynfekcyjnych,

c) środki transportu do przewozu zwierząt lub ich części, spełniające wymagania określone przepisami odrębnymi,

d) narzędzia do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części (dot. grzebowiska),

e) urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych i ich części (dot. spalarni),

6) grzebowisko i spalarnia zwłok zwierzęcych i ich części powinny spełniać wymagania przepisów odrębnych.

2. Spełnienie wymagań określonych w ust.1 przedsiębiorca zobowiązany jest potwierdzić odpowiednimi dokumentami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zebrzydowice.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Zebrzydowice


mgr Kazimierz Grygierek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »