| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 3 Prezydenta Miasta Gliwice; Zarządu Powiatu Gliwickiego

z dnia 11 stycznia 2013r.

w sprawie powierzenia Miastu Gliwice objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki oraz finansowania przez Powiat Gliwicki tego zadania w formie dotacji celowej

zawarty pomiędzy Powiatem Gliwickim zwanym dalej w treści porozumienia Powiatem, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w osobach:

Michał Nieszporek - Starosta Gliwicki

Waldemar Dombek - Wicestarosta Gliwicki

a

Miastem Gliwice, zwanym dalej w treści porozumienia Miastem, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Gliwice w imieniu którego działa:

Krystian Tomala - Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice

do porozumienia Nr ED-10/0717/6/4626 Prezydenta Miasta Gliwice z dnia 10 maja 2010 r. w sprawie powierzenia Miastu Gliwice objęcia doradztwem metodycznym nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Gliwicki oraz finansowania przez Powiat Gliwicki tego zadania w formie dotacji celowej, wprowadza się następujące zmiany

§ 1.

§ 3. otrzymuje brzmienie:

"1. Powiat Gliwicki zobowiązuje się do przekazania Miastu Gliwice w 2013 r. środków finansowych w postaci dotacji celowej na objęcie doradztwem nauczycieli, o których mowa w §1 według faktycznej liczby nauczycieli objętych doradztwem oraz kosztów objęcia doradztwem jednego nauczyciela, określonych w ust. 2 niniejszego paragrafu.

2. Ustala się następujący koszt doradztwa metodycznego:

1) objęcie doradztwem jednego nauczyciela w formach wskazanych w §2 ust. 4 to miesięcznie 8,00 zł bez względu na liczbę form, z których nauczyciel skorzystał w każdym miesiącu,

2) hospitację jednej godziny wraz z wypełnieniem arkusza hospitacji - 120,00 zł.

3. Miasto Gliwice przedstawi Powiatowi Gliwickiemu do dnia 10 każdego miesiąca imienną listę nauczycieli, którzy skorzystali z doradztwa metodycznego w poprzednim miesiącu wraz z podaniem szkoły, w której uczą. Lista nauczycieli, którzy skorzystali z doradztwa metodycznego w grudniu - przedstawiona zostanie do 22 grudnia 2013 r. Lista nauczycieli podpisana przez dyrektora Gliwickiego Ośrodka Metodycznego oraz przedstawiciela Miasta Gliwice zawierać bedzie dodatkowo informacje o formach doradztwa metodycznego, z którego skorzystali poszczególni nauczyciele.

4. Powiat Gliwicki przekaże Miastu Gliwice należną dotację w ciągu 14 dni od przedstawienia listy nauczycieli.

5. Dotacja przekazana zostanie przelewem na konto: MIASTO GLIWICE ING Bank Śląski 22 1050 1230 1000 0022 7691 4252

6. Planowany koszt zadania, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ustalasię do kwoty 7.614 zł".

§ 2. Przedłuża się obowiązywanie porozumienia na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

§ 3. Aneks do porozumienia sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron oraz jeden dla Wojewody Śląskiego w celu publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Aneks do porozumienia podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Za Miasto GliwiceZastępca Prezydenta Miasta Gliwice


Krystian Tomala

Za Powiat GliwickiStarosta Gliwicki


Michał Nieszporek


Wicestarosta Gliwicki


Waldemar Dombek

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości Twój StartUP

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »