| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Mikołowskiego

z dnia 15 stycznia 2013r.

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie: objęcia działaniem "Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku" Powiatu Mikołowskiego

(2012/105128)


ANEKS Nr 2

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie: objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku” Powiatu Mikołowskiego,


zawarty w dniu 15 stycznia 2013 r. pomiędzy:


Miastem Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, które reprezentuje:

Ewa Ryszka - Zastępca Prezydenta Miasta

działająca na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00026/11 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
3 stycznia 2011 r.

a

Powiatem Mikołowskim, z siedzibą w Mikołowie przy ul. Żwirki i Wigury 4, który reprezentują:

Henryk Jaroszek - Starosta Powiatu,

Henryk Zawiszowski - Wicestarosta Powiatu.


Strony postanawiają, co następuje:


§ 1. W Porozumieniu, zmienionym Aneksem Nr 1 z dnia 29 czerwca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany w § 3:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Powiat Mikołowski zobowiązuje się do dofinansowania działalności Zespołu w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2013 r. w wysokości: 73.590 zł (siedemdziesiąt trzy tysiące pięćset dziewięćdziesiąt złotych), stanowiącej kwotę odpowiadającą środkom przewidzianym na obsługę zadań Zespołu przypadających na mieszkańców Powiatu Mikołowskiego.;

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Dofinansowanie nastąpi poprzez przekazanie Miastu Rybnik dotacji celowej na rachunek bankowy o numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001, w wysokości określonej w ust. 4, w następujących terminach oraz wysokościach:

- I transza - do 29 marca 2013 r. - w wysokości 24.530 zł,

- II transza - do 28 czerwca 2013 r. - w wysokości 24.530 zł,

- III transza - do 30 września 2013 r. - w wysokości 24.530 zł..

§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.,
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

MIASTO RYBNIK                                                         POWIAT MIKOŁOWSKI

Zastępca Prezydenta Miasta


Ewa Ryszka

Starosta Powiatu


Henryk Jaroszek


Wicestarosta Powiatu


Henryk Zawiszowski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Nazim

Interim manager, ekonomista, bankowiec, finansista, księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »