| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Aneks nr 2 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Pszczyńskiego

z dnia 15 stycznia 2013r.

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie: objęcia działaniem "Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku" Powiatu Pszczyńskiego


(2012/104956)


ANEKS Nr 2

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie: objęcia działaniem „Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku” Powiatu Pszczyńskiego,


zawarty w dniu 15 stycznia 2013 r. pomiędzy:


Miastem Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, które reprezentuje:

Ewa Ryszka - Zastępca Prezydenta Miasta

działająca na podstawie pełnomocnictwa Or-01130/00026/11 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia
3 stycznia 2011 r.

a

Powiatem Pszczyńskim, z siedzibą w Pszczynie przy ul. 3 Maja 10, który reprezentują:

Paweł Sadza - Starosta Powiatu,

Witold Wiktorczyk - Członek Zarządu.


Strony postanawiają, co następuje:


§ 1. W Porozumieniu, zmienionym Aneksem Nr 1 z dnia 29 czerwca 2012 r., wprowadza się następujące zmiany w § 3:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Powiat Pszczyński zobowiązuje się do dofinansowania działalności Zespołu w okresie od 1 stycznia
do 31 grudnia 2013 r. w wysokości: 69.047 zł (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści siedem złotych), stanowiącej kwotę odpowiadającą środkom przewidzianym na obsługę zadań Zespołu przypadających na mieszkańców Powiatu Pszczyńskiego.;

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Dofinansowanie nastąpi poprzez przekazanie Miastu Rybnik dotacji celowej na rachunek bankowy o numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001, w wysokości określonej w ust. 4, w następujących terminach oraz wysokościach:

- I transza - do 29 marca 2013 r. - w wysokości 23.016 zł,

- II transza - do 28 czerwca 2013 r. - w wysokości 23.016 zł,

- III transza - do 30 września 2013 r. - w wysokości 23.015 zł..

§ 2. Pozostałe postanowienia Porozumienia nie ulegają zmianie.

§ 3. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r.,
i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


§ 4. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

MIASTO RYBNIK                                                         POWIAT PSZCZYŃSKI

Zastępca Prezydenta Miasta


Ewa Ryszka

Starosta Powiatu


Paweł Sadza


Członek Zarządu


Witold Wiktorczyk

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polonia Extra

Gazeta dla Polaków w Irlandii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »