| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Sprawozdanie nr 1 Prezydenta Miasta Świętochłowice

z dnia 30 stycznia 2013r.

z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku miasta Świętochłowice za 2012 rok

Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku została powołana na podstawie art. 38a ust.1 ustawy z   dnia 5   czerwca 1998 roku o   samorządzie powiatowym (Dz.U.01.142.1592).  

W 2012 roku Komisja działała w   składzie ustalonym Zarządzeniem Prezydenta Miasta nr 153/2011 z   dnia 7.03.2011 roku.  

W pracach Komisji, poza stałymi członkami brali również udział pracownicy innych służb i   inspekcji. Przedstawiciele byli zapraszani w   zależności od tematyki posiedzeń Komisji. W   pracach Komisji uczestniczyli pracownicy następujących wydziałów i   instytucji:  

-   Wydziału Edukacji  

-   Wydziału Zdrowia, Kultury i   Sportu  

-   Wydziału Inwestycji i   Remontów  

-   Wydziału Gospodarki Miejskiej i   Ekologii  

-   Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego  

-   Ośrodka Pomocy Społecznej  

-   Ośrodka Sportu i   Rekreacji „Skałka”  

-   Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego  

-   Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i   Kanalizacji Sp. z. o. o.  

Komisja Bezpieczeństwa i   Porządku w   2012 roku zebrała się 4   razy.  

Spotkania Komisji odbywały się w   oparciu o   opracowany w   styczniu plan pracy Komisji. Spotkania odbyły się odpowiednio:  

-   26.03.2012 roku;  

-   4.06.2012 roku;  

-   24.09.2012 roku;  

-   17.12.2012 roku.  

Szczególnym zadaniem Komisji jest koordynowanie działań wszystkich podmiotów działających w   zakresie bezpieczeństwa publicznego na terenie miasta Świętochłowice oraz realizacja uchwały nr VII/66/2003 Rady Miejskiej w   Świętochłowicach z   dnia 25.06.2003 roku, w   sprawie przyjęcia do realizacji programu bezpieczeństwa i   porządku publicznego „Bezpieczne Świętochłowice”.  


I posiedzenie w   dniu 26. 03. 2012 roku  

Omówiono sprawozdanie z   pracy Komisji Bezpieczeństwa i   Porządku II Kadencji, zgodnie z   art. 38b ust. 3   ustawy z   dnia 5   czerwca 1998r. o   samorządzie powiatowym (Dz. U. z   2001r. nr 142, poz. 1592).  

Komendanci Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej – przedstawili informacje o   stanie bezpieczeństwa miasta za 2011 rok.  

Inspektor Wydziału Dróg i   Mostów – koordynator „Akcji Zima” przedstawił sprawozdanie z   realizacji „Akcji Zima 2011/2012” na terenie miasta oraz pozytywnie ocenił jego realizację.  

Prezes Zarządu Chorzowsko – Śwętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i   Kanalizacji omówił stan zabezpieczenia mieszkańców w   wodę podczas mrozów oraz omówił stan sieci wodno kanalizacyjnej.  

Dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych przedstawił sytuację w   budynkach w   okresie silnych mrozów i   omówił powstałe awarie.  

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej omówiła sposób realizacji programu ”Bezpieczne Ferie” zwróciła uwagę na potrzebę zwiększenia placówek dla młodzieży.  

Omówiono plan pracy komisji na 2012 rok.  


II posiedzenie w   dniu 4. 06. 2012 roku  

Komendanci Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej – przedstawili bieżącą ocenę porządku i   bezpieczeństwa mieszkańców.  

Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej i   Naczelnik Wydziału Edukacji omówili organizację czasu wolnego dla dzieci i   młodzieży w   okresie wakacji, realizację programu „Bezpieczne wakacje” jak i   organizację letniego wypoczynku w   mieście, organizację półkolonii i   dożywiania w   szkołach, a   także wyjazdów na kolonie i   obozy.  

Na zbiorniku wodnym „SKAŁKA” będzie można korzystać z   wypożyczalni kajaków, oraz z   basenu dla najmłodszych niepływających. Bezpieczeństwo wypoczywającym zapewni Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, doraźnie będzie kontrolowało tzw. dzikie kąpieliska.  

Omówiono stan bezpieczeństwa w   otoczeniu ośrodków sportowych i   rekreacyjnych.  

Omówiono założenia do Programu Aktywności Lokalnej dla dzielnicy Lipiny na lata 2012 – 2014.  

Omówiono stan bezpieczeństwa na terenie miasta w   czasie „EURO 2012" oraz w   strefie oglądalności.  


III posiedzenie w   dniu 24. 09. 2012 roku  

Komendanci Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej – przedstawili bieżącą ocenę porządku i   bezpieczeństwa mieszkańców.  

Dokonano oceny organizacji letniego wypoczynku dzieci i   młodzieży, realizacji programu „Bezpieczne wakacje” oraz oceniono pracę służb i   straży w   czasie wakacji:  

Dokonano analizy stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w   mieście.  

Dokonano analizy współpracy Policji z   placówkami szkolnymi.  

Omówiono zabezpieczenie miejsc noclegowych ludności ewakuowanej w   masowych zdarzeniach losowych.  

Przedstawiono propozycje wydatków budżetowych miasta na 2013r. w   ramach realizacji zadań z   zakresu bezpieczeństwa i   porządku publicznego.  


IV posiedzenie w   dniu 17. 12. 2012 roku  

Komendanci Komendy Miejskiej Policji, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, Straży Miejskiej – przedstawili bieżącą ocenę porządku i   bezpieczeństwa mieszkańców.  

Podsumowano pracę Komisji za 2012r. oraz ustalono wstępny harmonogram prac Komisji na 2013r.  

Oceniono zabezpieczenie miasta na wypadek wystąpienia ekstremalnych warunków pogodowych w   okresie zimowym  

Omówiono patologie społeczne na tle stanu bezpieczeństwa: aktualny stan zagrożeń i   ocena działań eliminujących zagrożenia  

Oceniono stan przygotowania do „Ferii Zimowych 2013”  

Komisja wyraziła pozytywną opinię odnośnie pracy Policji, Straży Miejskiej, Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz współdziałania tych służb z   Prokuraturą, Ośrodkiem Pomocy Społecznej i   innymi podmiotami realizującymi zadania w   zakresie porządku publicznego i   bezpieczeństwa mieszkańców.  

W okresie sprawozdawczym na działania Komisji nie poniesiono żadnych kosztów z   budżetu miasta.  

 

 

 

Prezydent Miasta Świętochłowice  


Dawid   Kostempski

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Coris Lex Services sp. z o. o.

Ubezpieczenia ochrony prawnej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »