| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 136/XVIII/2013 Rady Gminy Irządze

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 6   k ust.1 pkt.1 i   2 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012r. poz.391 ) oraz art.40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990r. o   samorządzie gminnym (tekst jeden. Dz. U. z   2001r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.)  

 

Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:  

§   1.   1)   W przypadku odebrania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie odpadami stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i   określonej stawki opłaty  

2)   Liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość wskazuje właściciel nieruchomości w   deklaracji , której wzór określa odrębna uchwała  

3)   Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   ust.1 w   wysokości 10 zł miesięcznie.  

4)   Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i   odbierane w   sposób selektywny, w   wysokości 5   zł miesięcznie  

§   2.   1)   Ustala się stawkę opłaty za pojemnik dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne , jeśli odpady nie są zbierane w   sposób selektywny:  

a)   a) o   pojemności 120 l – w   wysokości 24zł  

b)   b) o   pojemności 240l – wysokości 45 zł  

c)   c) o   pojemności 1100l – w   wysokości 110zł  

d)   d) pojemnik KP-7 – w   wysokości 690 zł  

2)   2. Ustala się niższą stawkę opłaty za pojemnik dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady komunalne , jeśli odpady są zbierane w   sposób selektywny:  

a)   a) o   pojemności 120l – w   wysokości 14 zł  

b)   b) o   pojemności 240l – w   wysokości 25 zł  

c)   c) o   pojemności 1100l – w   wysokości 65 zł  

d)   d) pojemnik KP-7 – w   wysokości 490 zł  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Irządzach  


Tomasz   Rodacki

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

KSP Legal & Tax Advice

Tworzymy rozwiązania dla biznesu. Zespół Doradztwa Podatkowego. Obsługa prawna.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »