| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 137/XVIII/2013 Rady Gminy Irządze

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 61 ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012r. poz. 391) oraz art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r.o samorządzie gminnym (tekst jeden. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm. )  

 

Rada Gminy Irządze uchwala co następuje:  

§   1.   1)   Ustala się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się miesięcznie, do 15 dnia każdego miesiąca, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z   zastrzeżeniem ust. 2   i 3  

2)   Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w   terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.  

3)   W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w   zmienionej wysokości uiszcza się w   terminie 14 dni od dnia, w   którym nastąpiła zmiana.  

4)   Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczona jest w   kasie Urzędu Gminy lub przelewem na rachunek bankowy nr 83 8277 0002 0010 0000 0030 0004  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z   mocą obowiązującą od dnia 1   lipca 2013r.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Irządzach  


Tomasz   Rodacki

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Kotzian

Absolwentka Filologii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim i Zarządzania mediami w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University. Tematyką HR i komunikacji zajmuje się od 2000 r., a od 2008 r. współpracuje z klientami w obszarze employer brandingu. Kieruje projektami badań wizerunku, w tym identyfikacji EVP, tworzy i realizuje strategie wizerunkowe dla dużych firm polskich i międzynarodowych. Wspiera procesy komunikacji w trakcie zmian organizacyjnych. W ramach Bernard Hodes Global Network współpracuje z ekspertami employer brandingu na całym świecie. Interesuje się różnymi obliczami różnorodności i prowadzi badania na temat wpływu diversity na wizerunek pracodawcy. Jest doświadczonym prelegentem, autorką wielu publikacji z dziedziny employer brandingu, komunikacji, HR i rynku pracy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »