| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 138/XVIII/2013 Rady Gminy Irządze

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6   n ust.1 ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012 r. poz.391) , art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

 

Rada Gminy Irządze uchwala , co następuje:  

§   1.   1)   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

2)   Deklarację, o   której mowa w   ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w   Urzędzie Gminy Irządze w   terminach określonych w   art. 6m ust.1 i   2 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. ,poz. 391)  

§   2.   Określa się, iż pierwszą deklarację o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   art. 6m ust.1 ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, ( Dz. U. z   2012r. , poz. 391) składa się terminie 14 dni od dnia wejścia uchwały w   życie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Irządzach  


Tomasz   Rodacki

 


Załącznik do Uchwały Nr 138/XVIII/2013
Rady Gminy Irządze
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr 138 XVIII 2013  

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Łukasik

Prawnik, doktorant

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »