| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 138/XVIII/2013 Rady Gminy Irządze

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Na podstawie art. 6   n ust.1 ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tj. Dz. U. z   2012 r. poz.391) , art. 40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

 

Rada Gminy Irządze uchwala , co następuje:  

§   1.   1)   Określa się wzór deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, zgodnie z   załącznikiem do niniejszej uchwały.  

2)   Deklarację, o   której mowa w   ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w   Urzędzie Gminy Irządze w   terminach określonych w   art. 6m ust.1 i   2 ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz. U. z   2012 r. ,poz. 391)  

§   2.   Określa się, iż pierwszą deklarację o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o   której mowa w   art. 6m ust.1 ustawy z   13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach, ( Dz. U. z   2012r. , poz. 391) składa się terminie 14 dni od dnia wejścia uchwały w   życie.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Irządze.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy w   Irządzach  


Tomasz   Rodacki

 


Załącznik do Uchwały Nr 138/XVIII/2013
Rady Gminy Irządze
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik do Uchwały Nr 138 XVIII 2013  

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Izabella Żyglicka i Wspólnicy Adwokaci i Radcowie Prawni spółka komandytowa

Nowoczesna firma prawnicza

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »