| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/235/2012 Rady Gminy Łodygowice

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 6r ust. 4   Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (tekst jednolity Dz.U. z   2005 r. Nr 236, poz. 2008 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

RADA GMINY ŁODYGOWICE   uchwala co następuje:  

§   1.   1.   Określa się następujące rodzaje usług świadczonych przez gminę w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i   zagospodarowania tych odpadów, odbieranie odpadów od właściciela nieruchomości niezamieszkałej w   ilości wyższej niż wskazana w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku w   gminie Łodygowice oraz deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2.   Określa się, iż wysokość ceny za świadczenie usług, o   których mowa w   ust. 1   czyli stawka opłaty za pojemnik wynosi:  

1)   na zmieszane odpady komunalne:  

-   o pojemności 120 l – w   wysokości18,77zł;  

-   o pojemności 240 l – w   wysokości 33,23 zł;  

-   o pojemności 1100 l – w   wysokości 149,63 zł;  

-   o pojemności 5   m 3   – w   wysokości 782,08 zł;  

-   o pojemności 7   m 3   – w   wysokości 1094,92 zł.  

2)   Zmieszane odpady komunalne wraz z   frakcją organiczną o   pojemności 1,1 m 3   – w   wysokości 220,00 zł  

3)   na odpady komunalne zbierane i   odbierane w   sposób selektywny;  

a)   organiczne i   zielone:  

-   o pojemności 120 l – w   wysokości 10,00 zł  

-   o pojemności 240 l – w   wysokości 20,00 zł;  

b)   surowce wtórne:  

-   o pojemności 60 l – w   wysokości 1,23 zł;  

-   o pojemności 100 l – w   wysokości 1,23 zł;  

c)   żużel ipopiół:  

-   o pojemności 120 l – w   wysokości 9,84 zł;  

-   o pojemności 240 l – w   wysokości 16,68 zł.  

-   o pojemności 5   m 3   – w   wysokości 410,00 zł;  

-   o pojemności 7   m 3   – w   wysokości 574,00 zł.  

d)   odpady remontowo – budowlane  

-   za 1   m 3   odpadów betonowo-ceglanych w   wysokości 220,00 zł  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łodygowice .  


§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego .  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Łodygowice  


Czesław   Wandzel

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Marcin M. Wyrzykowski

Główny Księgowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »