| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/208/2013 Rady Gminy Bestwina

z dnia 7 lutego 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bestwina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2012 r. nr poz. 391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w zakresie:

1) wyposażenia technicznego:

a) posiadać pojazdy asenizacyjne oraz specjalistyczny sprzęt służący do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych spełniający wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach,

b) pojazdy asenizacyjne muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi: nazwa, adres, telefon,

c) liczba posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów asenizacyjnych musi zapewnić ciągłość usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

d) posiadać bazę transportową zapewniającą, w szczególności postój i garażowanie pojazdów oraz sprzętu specjalistycznego, na terenie ogrodzonym o utwardzonej nawierzchni w sposób zgodny z przepisami z zakresu ochrony środowiska i nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.

2) w zakresie zabiegów:

a) sanitarnych: przedsiębiorca powinien złożyć oświadczenie o tym, że dysponuje miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów lub umową z podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi oraz, że działalność będzie prowadzona w sposób  nie powodujący zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu oraz w sposób uniemożliwiający wypływanie nieczystości ze zbiornika,

b) porządkowych: przedsiębiorca powinien złożyć oświadczenie o gotowości prowadzenia  ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług”.

3) miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

a) dysponować pisemnym zapewnieniem o gotowości przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Green Drive

To kampania społeczna realizowana przez Fundację Trans.org (www.trans.org). Głównym celem akcji jest pokazanie firmom transportowym w Europie najlepszych sposobów na zmniejszenie wydatków na paliwo.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »