| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/208/2013 Rady Gminy Bestwina

z dnia 7 lutego 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bestwina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2012 r. nr poz. 391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w zakresie:

1) wyposażenia technicznego:

a) posiadać pojazdy asenizacyjne oraz specjalistyczny sprzęt służący do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych spełniający wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach,

b) pojazdy asenizacyjne muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi: nazwa, adres, telefon,

c) liczba posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów asenizacyjnych musi zapewnić ciągłość usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

d) posiadać bazę transportową zapewniającą, w szczególności postój i garażowanie pojazdów oraz sprzętu specjalistycznego, na terenie ogrodzonym o utwardzonej nawierzchni w sposób zgodny z przepisami z zakresu ochrony środowiska i nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.

2) w zakresie zabiegów:

a) sanitarnych: przedsiębiorca powinien złożyć oświadczenie o tym, że dysponuje miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów lub umową z podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi oraz, że działalność będzie prowadzona w sposób  nie powodujący zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu oraz w sposób uniemożliwiający wypływanie nieczystości ze zbiornika,

b) porządkowych: przedsiębiorca powinien złożyć oświadczenie o gotowości prowadzenia  ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług”.

3) miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

a) dysponować pisemnym zapewnieniem o gotowości przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Mazurkiewicz

Partner – Senior Executive Search Consultant HRK S.A. /IRC Global Executive Search Partners posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe, m.in. w branży finansowej i branży doradztwa personalnego. W latach 1998-2004 pracował dla szwajcarskich firm ubezpieczeniowych, m.in. na stanowiskach dyrektora regionalnego oraz dyrektora ds. rozwoju i szkoleń. Jako dyrektor departamentu szkoleń w dużej międzynarodowej organizacji stworzył i rozwinął system szkoleń dla kilku tysięcy przedstawicieli handlowych. Certyfikowany trener Insights Discovery. W swojej pracy zawodowej przeprowadził ponad 150 warsztatów z zakresu komunikacji, zarządzania, negocjacji i technik sprzedaży. W 2006 roku został partnerem zarządzającym HRK Financial Markets w HRK S.A. gdzie stworzył od podstaw zespół specjalizujący się w projektach rekrutacyjnych skierowanych do instytucji finansowych ze szczególnym uwzględnieniem rynku kapitałowego, od tego czasu miał okazję pracować dla ponad 120 klientów. Obecnie w HRK pozyskuje kandydatów na wysokie stanowiska dla wielu renomowanych instytucji finansowych i korporacji międzynarodowych oraz koordynuje realizację procesów rekrutacyjnych na stanowiska menedżerskie i eksperckie w obszarach: Banking & Insurance, Leasing & Financial Services, Legal & Profesional Services, FINANCE, SSC, BPO, HR, FMCG, RETAIL. Odpowiada za relacje z międzynarodową siecią IRC Global Executive Search Partners, nadzoruje Marketing, PR i innowacje.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »