| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/208/2013 Rady Gminy Bestwina

z dnia 7 lutego 2013r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Bestwina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2012 r. nr poz. 391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz.U. z 2012 r. poz. 299)

Rada Gminy Bestwina
uchwala:

§ 1.

Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania w zakresie:

1) wyposażenia technicznego:

a) posiadać pojazdy asenizacyjne oraz specjalistyczny sprzęt służący do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych spełniający wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach,

b) pojazdy asenizacyjne muszą być oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację przedsiębiorcy świadczącego usługi: nazwa, adres, telefon,

c) liczba posiadanych przez przedsiębiorcę pojazdów asenizacyjnych musi zapewnić ciągłość usług opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

d) posiadać bazę transportową zapewniającą, w szczególności postój i garażowanie pojazdów oraz sprzętu specjalistycznego, na terenie ogrodzonym o utwardzonej nawierzchni w sposób zgodny z przepisami z zakresu ochrony środowiska i nie powodujący uciążliwości dla otoczenia.

2) w zakresie zabiegów:

a) sanitarnych: przedsiębiorca powinien złożyć oświadczenie o tym, że dysponuje miejscem do mycia i dezynfekcji pojazdów lub umową z podmiotem uprawnionym do wykonywania tej usługi oraz, że działalność będzie prowadzona w sposób  nie powodujący zagrożenia życia i zdrowia mieszkańców, zanieczyszczenia tras wywozu oraz w sposób uniemożliwiający wypływanie nieczystości ze zbiornika,

b) porządkowych: przedsiębiorca powinien złożyć oświadczenie o gotowości prowadzenia  ewidencji zawartych umów z właścicielami nieruchomości i dowodów świadczenia usług”.

3) miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

a) dysponować pisemnym zapewnieniem o gotowości przyjęcia nieczystości ciekłych przez stację zlewną.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bestwina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa śląskiego.

Przewodniczący Rady


Jerzy Zużałek

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »