| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVI/666/2013 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej

z dnia 29 stycznia 2013r.

w sprawie ustanowienia zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Gościnna Dolina" w Bielsku-Białej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( tekst jedn. Dz.U. nr 142, poz. 1591 z 2001 z późn. zm.), w związku z art. 6 ust.1 pkt 9, art. 43, art. 44 ust. 1 i 2, art. 45 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody(tekst jedn. Dz.U. nr 151, poz. 1220 z 2009 r. z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art.8 i art. 13 pkt. 2 ustawy a dnia 20 lipca 2011 r. o ogłaszaniu aktów normatywnymi niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn. Dz.U. nr 197, poz. 1172 z 2011 z późn. zm.).

Rada Miejska
u c h w a l a

§ 1. Ustanawia się zespół przyrodniczo-krajobrazowy o nazwie "Gościnna Dolina" w Bielsku-Białej
o powierzchni 30,89 ha. Obszar ten położony jest w południowej części miasta Bielska-Białej. Zespół obejmuje teren, którego granice przebiegają wzdłuż dróg publicznych, tj. od północy - aleją Gen W. Andersa, od wschodu- aleją Armii Krajowej, od południa - ul. Karbową i od zachodu - ul.Kolistą. Obszar ten obejmuje doliny trzech potoków. Są to: potok Kamienicki II, potok Dębowiec oraz potok Dopływ od Zieleni Miejskiej. W skład zespołu wchodzą grunty Skarbu Państwa, gminy Bielsko-Biała oraz grunty prywatne. Szczegółową lokalizację określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Celem ochrony zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Gościnna Dolina" w Bielsku-Białej jest zachowanie terenów leśnych i nieleśnych ze względów krajobrazowych oraz z uwagi na licznie występujące na tym obszarze cenne siedliska przyrodnicze z udziałem chronionych gatunków roślin i zwierząt.

§ 3. Na terenie zespołu przyrodniczo-krajobrazowego określonego w § 1 zabrania się:

1) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych;

2) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce leśnej i wodnej lub rybackiej;

3) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych oraz obszarów wodno-błotnych;

4) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych, z wyjątkiem wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką leśną i łowiecką;

5) umieszczania tablic reklamowych.

§ 4. Nadzór nad ochroną zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, o którym mowa § 1 sprawuje Prezydent Miasta Bielska-Białej.

§ 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bielska-Białej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Batycki


granice zespołu przyrodniczo-krajobrazowego "Gościnna Dolina" w Bielsku-Białej
Zalacznik1.pdf

załącznik graficzny

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Myloview.pl

Fachowcy branży designu wnętrzarskiego, postanowili stworzyć miejsce dla użytkowników internetu, które pozwoli na wybór dekoracji ściennej najwyżej jakości - myloview.pl. Platforma artystyczna myloview.pl, to sklep internetowy, który pozwoli Państwu na wyposażenie wnętrz oryginalnymi naklejkami, muralami, fototapetami oraz obrazami.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »