| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/96/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr LVI/804/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Bytomiu z późn. zm

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw.
z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r., nr 123, poz. 779 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r., nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVI/804/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Bytomiu ( z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

W skład Komendy Straży, jako aparatu pomocniczego komendanta, wchodzą:

1) zastępca komendanta;

2) główny księgowy;

3) kierownicy referatów;

4) specjalista ds. audytu wewnętrznego i skargowości;

5) główny specjalista ds. kadr, szkoleń i bhp;

6) strażnicy;

7) pracownicy administracyjni i obsługi.;

2) w § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Strukturę organizacyjną Straży tworzą:

1) referat ds. prewencji;

2) rejonowi;

3) dyżurni;

4) referat ds. interwencji;

5) sekcja patrolowo-interwencyjna;

6) oskarżyciele publiczni;

7) sekcja ruchu drogowego;

8) referat finansowy;

9) sekcja administracyjno-gospodarcza;

10) kancelaria.;

3) schemat organizacyjny Straży Miejskiej w Bytomiu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Załącznik do Uchwały Nr IX/96/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 stycznia 2013 r.infoRgrafika


Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/96/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Proponowane zmiany w uchwale nr LVI/804/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 grudnia 2005 r. (z późn. zm.) w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Bytomiu, wynikają z utworzenia stanowiska zastępcy komendanta, dwóch referatów: referatu ds. prewencji i referatu ds. interwencji oraz stanowiska specjalisty ds. audytu wewnętrznego i skargowości.

Wprowadzone zmiany spowodują wyższą jakość i efektywność funkcjonowania Straży Miejskiej w Bytomiu oraz pozwolą na skuteczną kontrolę pracy, wykonywanej przez wszystkich pracowników Straży.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »