| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/96/13 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 28 stycznia 2013r.

w sprawie zmiany uchwały nr LVI/804/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Bytomiu z późn. zm

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w zw.
z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 1997 r., nr 123, poz. 779 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r., nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LVI/804/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Bytomiu ( z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

W skład Komendy Straży, jako aparatu pomocniczego komendanta, wchodzą:

1) zastępca komendanta;

2) główny księgowy;

3) kierownicy referatów;

4) specjalista ds. audytu wewnętrznego i skargowości;

5) główny specjalista ds. kadr, szkoleń i bhp;

6) strażnicy;

7) pracownicy administracyjni i obsługi.;

2) w § 6 ust.1 otrzymuje brzmienie:

Strukturę organizacyjną Straży tworzą:

1) referat ds. prewencji;

2) rejonowi;

3) dyżurni;

4) referat ds. interwencji;

5) sekcja patrolowo-interwencyjna;

6) oskarżyciele publiczni;

7) sekcja ruchu drogowego;

8) referat finansowy;

9) sekcja administracyjno-gospodarcza;

10) kancelaria.;

3) schemat organizacyjny Straży Miejskiej w Bytomiu otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Bytomiu


Jerzy Rogowski


Załącznik do Uchwały Nr IX/96/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 stycznia 2013 r.infoRgrafika


Uzasadnienie do Uchwały Nr IX/96/13
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 28 stycznia 2013 r.

Proponowane zmiany w uchwale nr LVI/804/05 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 grudnia 2005 r. (z późn. zm.) w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Bytomiu, wynikają z utworzenia stanowiska zastępcy komendanta, dwóch referatów: referatu ds. prewencji i referatu ds. interwencji oraz stanowiska specjalisty ds. audytu wewnętrznego i skargowości.

Wprowadzone zmiany spowodują wyższą jakość i efektywność funkcjonowania Straży Miejskiej w Bytomiu oraz pozwolą na skuteczną kontrolę pracy, wykonywanej przez wszystkich pracowników Straży.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Michał Stępień

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »