| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/270/13 Rady Gminy Świerklaniec

z dnia 31 stycznia 2013r.

w sprawie ustalenia stawki opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391), art. 4. Ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) i na podstawie Uchwały Nr II/11/10 Rady Gminy Świerklaniec z dnia 10.12.2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Rada Gminy Świerklaniec uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się następujące miesięczne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:

1) stawkę podstawową w wysokości 16,90 zł, w przypadku gdy odpady komunalne nie są gromadzone i odbierane w sposób selektywny,

2) obniżoną stawkę opłaty w wysokości 10,00 zł, w przypadku gdy odpady komunalne są gromadzone i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. Sposób naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi z nieruchomości zamieszkałych określa odrębna uchwala Rady Gminy Świerklaniec w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

§ 4. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 r.

2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie jej treści na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Świerklańcu, umieszczeniu jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy w Świerklańcu i Informatorze Gminy Świerklaniec.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Marek Cyl

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

RT Tax Poland

Założona w 2000 roku firma jest obecnie jednym ze światowych liderów. Oferuje usługi zwrotu podatku dla osób, które pracowały za granicą. RT Tax posiada około 400 przedstawicielstw w 40 krajach na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »