| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXII/179/12 Rady Gminy Świnna

z dnia 20 grudnia 2012r.

w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi

Na podstawie art. 6r ust. 4   Ustawy z   dnia 13 września 1996 r. o   utrzymaniu czystości i   porządku w   gminach (Dz.U. z   2012 r. poz. 391 z   późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1   Ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz.U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.)  

§   1.   1.   Określa się następujące rodzaje usług świadczonych przez gminę w   zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i   zagospodarowania tych odpadów:  

1)   odbieranie odpadów od właściciela nieruchomości w   ilości wyższej niż wskazana w   Regulaminie utrzymania czystości i   porządku w   gminie Świnna oraz deklaracji o   wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

2.   Określa się, iż wysokość ceny za świadczenie usług, o   których mowa w   ust. 1   czyli stawka opłaty za pojemnik wynosi:  

1)   na zmieszane odpady komunalne:  

a)   o pojemności 110 l – w   wysokości 14,80 zł;  

b)   o pojemności 120 l – w   wysokości 15,50zł;  

c)   o pojemności 240 l – w   wysokości 28,00 zł;  

d)   o pojemności 1,1 m3 – w   wysokości 120,00 zł;  

e)   o pojemności 5   m3 – w   wysokości 300,00 zł  

f)   o pojemności 7   m3 – w   wysokości 400,00 zł  

2)   na odpady komunalne zbierane i   odbierane w   sposób selektywny;  

a)   bioodpady:  

-   o pojemności 120 l – w   wysokości 10,00 zł;  

-   o pojemności 140 l – w   wysokości 12 ,00 zł;  

-   o pojemności 240 l – w   wysokości 20,00 zł;  

-   o pojemności 1100 l – w   wysokości 100,00 zł;  

b)   surowce wtórne:  

-   o pojemności 60 l – w   wysokości 3,50 zł;  

-   o pojemności 100 l – w   wysokości 4,00 zł;  

-   o pojemności 240 l – w   wysokości 8,00 zł;  

-   o pojemności 700 l – w   wysokości 25,00 zł;  

-   o pojemności 1100 l – w   wysokości 40,00 zł;  

-   o pojemności 5   m3 – w   wysokości 120,00 zł;  

-   o pojemności 7   m3 – w   wysokości 160 00 zł;  

c)   żużel:  

-   o pojemności 110 l – w   wysokości 7,50 zł;  

-   o pojemności 120 l – w   wysokości 8,00 zł;  

-   o pojemności 240 l – w   wysokości 16,00 zł  

-   o pojemności 1100 l – w   wysokości 75,00 zł;  

-   o pojemności 5   m3 – w   wysokości 280,00 zł;  

-   o pojemności 7   m3 – w   wysokości 350,00 zł;  

d)   odpady remontowo – budowlane powyżej 1   m3;  

-   gruz betonowo-ceglany w   wysokości 120,00 zł/m3;  

-   pozostałe w   wysokości 180 zł/m3;  

e)   opony (w ilości powyżej 4szt/rok) – w   wysokości 3   zł/szt;  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świnna.  

§   3.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Świnna  


Kazimierz   Dziki

 

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Gontarek, HUKE Finanse

Firma HUKE Finanse jest multiagencją, która oferuje pełen zakres produktów ubezpieczeniowych i kredytowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »