| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJA MOBILNA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/249/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Na podstawie art.  18  ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie  gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  Nr  142,  poz.  1591 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust.  3a  ustawy z dnia  13  września  1996r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach  (tekst  jednolity  Dz.  U. z 2012r.  poz.  391) i § 1 rozporządzenia  Ministra  Środowiska z dnia 14  marca  2012r. w sprawie  szczegółowego  sposobu  określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się o uzyskanie  zezwolenia w zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych i transportu  nieczystości  ciekłych

Rada Gminy  Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Przedsiębiorca  ubiegający  się o uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  na  terenie  gminy  Wręczyca  Wielka  działalności w zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych i transportu  nieczystości  ciekłych  powinien  spełniać  następujące  wymagania:

1. Posiadać  prawo  do  dysponowania  bazą  odpowiednią  do  ilości  sprzętu  oraz  ilości zatrudnionych  pracowników,  posiadającą  zaplecze  techniczno-biurowe  wyposażone w pomieszczenia  socjalne i spełniające  wymagania  wynikające z przepisów  prawa budowlanego,  ochrony  środowiska,  przepisów  bezpieczeństwa i higieny  pracy, przeciwpożarowych, a także  utwardzony i ogrodzony  plac o powierzchni umożliwiającej  garażowanie  środków  transportu  przewidzianych  do  świadczenia  usług objętych  zezwoleniem.

2. Posiadać  tytuł  prawny  do  dysponowania  pojazdami,  spełniającymi  wymagania określone w przepisach  szczególnych  dotyczących  wymagań  dla  pojazdów asenizacyjnych,  mającymi  ważne  badania  techniczne.

3. Oznakować  samochody  do  transportu  nieczystości  ciekłych w sposób  umożliwiający identyfikacjkę  przedsiębiorcy  (nazwa  firmy,  numer  telefonu).

4. Dysponować  miejscem  do  mycia i dezynfekcji  pojazdów  opisanych w pkt  2, spełniającym  wymagania  ochrony  środowiska  lub  umową z podmiotem  do wykonywania  tej  usługi.

5. Przekazywać  nieczystości  ciekłe  wyłącznie  do  stacji  zlewnych  wskazanych  przez  gminę  Wręczyca  Wielka.

§ 2. Przedsiębiorca  ubiegający  się o uzyskanie  zezwolenia w zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych i transportu  nieczystości  ciekłych  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  właściwych  warunków  porządkowo-sanitarnych  wykonywania  usług, a w  szczególności  do:

1. Uporządkowania i dezynfekcji  miejsc  zanieczyszczonych  nieczystościami  ciekłymi  podczas opróżniania  zbiorników  bezodpływowych i transportu  nieczystości  ciekłych.

2. Opróżniania  na  koniec  każdego  dnia  roboczego  zbiornika  pojazdu  asenizacyjnego z nieczystości  ciekłych.

3. Parkowania  pojazdu  asenizacyjnego  na  koniec  dnia  roboczego  na  terenie  bazy transportowej.

§ 3. Traci  moc  Uchwała  Nr  XXXIII/302/09  Rady  Gminy  Wręczyca  Wielka z dnia  29  grudnia  2009r. w sprawie  określenia  wymagań,  jakie  powinni  spełniać  przedsiębiorcy  ubiegający  się o uzyskanie  zezwolenia  na  świadczenie  usług  związanych z gospodarowaniem  odpadami  komunalnymi i wywozem  nieczystości  ciekłych  na  terenie  Gminy  Wręczyca  Wielka.

§ 4. Wykonanie  uchwały  powierza  się   Wójtowi  Gminy  Wręczyca  Wielka.

§ 5. Uchwała  wchodzi w życie  po  upływie  14  dni  od  daty  ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kalkulatory Budowlane

Kalkulatory Budowlane to bezpłatne narzędzie przydatne dla każdego, kto rozpoczyna budowę domu, remont lub wykończenie mieszkania. Za jego pomocą w kilka minut obliczysz, jakie będą koszty Twojej inwestycji.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »