| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XX/249/12 Rady Gminy Wręczyca Wielka

z dnia 28 grudnia 2012r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Wręczyca Wielka

Na podstawie art.  18  ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca  1990r. o samorządzie  gminnym  (tekst jednolity Dz. U. z 2001r.  Nr  142,  poz.  1591 z późn. zm.), w związku z art. 7 ust.  3a  ustawy z dnia  13  września  1996r. o utrzymaniu  czystości i porządku w gminach  (tekst  jednolity  Dz.  U. z 2012r.  poz.  391) i § 1 rozporządzenia  Ministra  Środowiska z dnia 14  marca  2012r. w sprawie  szczegółowego  sposobu  określenia  wymagań,  jakie  powinien  spełniać  przedsiębiorca  ubiegający  się o uzyskanie  zezwolenia w zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych i transportu  nieczystości  ciekłych

Rada Gminy  Wręczyca Wielka
uchwala:

§ 1. Przedsiębiorca  ubiegający  się o uzyskanie  zezwolenia  na  prowadzenie  na  terenie  gminy  Wręczyca  Wielka  działalności w zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych i transportu  nieczystości  ciekłych  powinien  spełniać  następujące  wymagania:

1. Posiadać  prawo  do  dysponowania  bazą  odpowiednią  do  ilości  sprzętu  oraz  ilości zatrudnionych  pracowników,  posiadającą  zaplecze  techniczno-biurowe  wyposażone w pomieszczenia  socjalne i spełniające  wymagania  wynikające z przepisów  prawa budowlanego,  ochrony  środowiska,  przepisów  bezpieczeństwa i higieny  pracy, przeciwpożarowych, a także  utwardzony i ogrodzony  plac o powierzchni umożliwiającej  garażowanie  środków  transportu  przewidzianych  do  świadczenia  usług objętych  zezwoleniem.

2. Posiadać  tytuł  prawny  do  dysponowania  pojazdami,  spełniającymi  wymagania określone w przepisach  szczególnych  dotyczących  wymagań  dla  pojazdów asenizacyjnych,  mającymi  ważne  badania  techniczne.

3. Oznakować  samochody  do  transportu  nieczystości  ciekłych w sposób  umożliwiający identyfikacjkę  przedsiębiorcy  (nazwa  firmy,  numer  telefonu).

4. Dysponować  miejscem  do  mycia i dezynfekcji  pojazdów  opisanych w pkt  2, spełniającym  wymagania  ochrony  środowiska  lub  umową z podmiotem  do wykonywania  tej  usługi.

5. Przekazywać  nieczystości  ciekłe  wyłącznie  do  stacji  zlewnych  wskazanych  przez  gminę  Wręczyca  Wielka.

§ 2. Przedsiębiorca  ubiegający  się o uzyskanie  zezwolenia w zakresie  opróżniania  zbiorników  bezodpływowych i transportu  nieczystości  ciekłych  jest  zobowiązany  do  zapewnienia  właściwych  warunków  porządkowo-sanitarnych  wykonywania  usług, a w  szczególności  do:

1. Uporządkowania i dezynfekcji  miejsc  zanieczyszczonych  nieczystościami  ciekłymi  podczas opróżniania  zbiorników  bezodpływowych i transportu  nieczystości  ciekłych.

2. Opróżniania  na  koniec  każdego  dnia  roboczego  zbiornika  pojazdu  asenizacyjnego z nieczystości  ciekłych.

3. Parkowania  pojazdu  asenizacyjnego  na  koniec  dnia  roboczego  na  terenie  bazy transportowej.

§ 3. Traci  moc  Uchwała  Nr  XXXIII/302/09  Rady  Gminy  Wręczyca  Wielka z dnia  29  grudnia  2009r. w sprawie  określenia  wymagań,  jakie  powinni  spełniać  przedsiębiorcy  ubiegający  się o uzyskanie  zezwolenia  na  świadczenie  usług  związanych z gospodarowaniem  odpadami  komunalnymi i wywozem  nieczystości  ciekłych  na  terenie  Gminy  Wręczyca  Wielka.

§ 4. Wykonanie  uchwały  powierza  się   Wójtowi  Gminy  Wręczyca  Wielka.

§ 5. Uchwała  wchodzi w życie  po  upływie  14  dni  od  daty  ogłoszenia w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Marek Prubant

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »